Siirry sisältöön

Asiasanat kirjaimella "T"

Asiasanalla "terveydenhuolto" löytyi 74 hakutulosta

Lääkekorvauskuva

Saat korvausta lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista, jotka on määrätty reseptillä sairautesi hoitoon.

Lääkekorvaustiedotteet 2011

Lääkekorvaustiedotteet 2010

Muutoksia Kansaneläkelaitoksen päätöksiin

Muutoksia Kansaneläkelaitoksen päätöksiin Rajoitetusti peruskorvattavat lääkkeet: Kolesevelaami ja eksenatidi Rajoitetusti erityiskorvattavat lääkkeet: Mekasermiini, agalsidaasi alfa ja adalimumabi

Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavien lääkkeiden päätökseen: Erlotinibi, patsopanibi ja omalitsumabi sekä rajoitetusti erityiskorvattavien lääkkeiden päätökseen: Erlotinibi ja rosuvastatiini

Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavien lääkkeiden päätökseen: Erlotinibi, patsopanibi ja omalitsumabi sekä rajoitetusti erityiskorvattavien lääkkeiden päätökseen: Erlotinibi...

Muutoksia lääkkeiden erityiskorvausoikeuksien ja kliinisten ravintovalmisteiden korvausoikeuksien lääketieteellisiin edellytyksiin 1.1.2011 alkaen

Muutoksia lääkkeiden erityiskorvausoikeuksien ja kliinisten ravintovalmisteiden korvausoikeuksien lääketieteellisiin edellytyksiin 1.1.2011 alkaen

Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavien lääkkeiden päätökseen: Strontiumranelaatti, agalsidaasi alfa ja dronedaroni sekä adalimumabi, etanersepti ja ustekinumabi (psoriaasi)

Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavien lääkkeiden päätökseen: Strontiumranelaatti, agalsidaasi alfa ja dronedaroni sekä adalimumabi, etanersepti ja ustekinumabi (psoriaasi)

Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavien ja rajoitetusti erityiskorvattavien lääkkeiden päätöksiin (gefitinibi, lantaanikarbonaatti ja sevelameeri) sekä klopidogreelin korvattavuuteen

Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavien ja rajoitetusti erityiskorvattavien lääkkeiden päätöksiin: gefitinibi, lantaanikarbonaatti ja sevelameeri sekä klopidogreelin...

Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavien ja rajoitetusti erityiskorvattavien lääkkeiden päätöksiin: Lenalidomidi, etanersepti ja golimumabi

Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavien ja rajoitetusti erityiskorvattavien lääkkeiden päätöksiin: Lenalidomidi, etanersepti ja golimumabi

Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavien lääkkeiden päätökseen: Everolimuusi

Lääkekorvaustiedotteet terveydenhuoltohenkilöstölle

Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavien lääkkeiden päätökseen: Sertolitsumabipegoli ja prasugreeli

Lääkekorvaustiedotteet terveydenhuoltohenkilöstölle

Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavien ja rajoitetusti erityiskorvattavien lääkkeiden päätöksiin: Tsanamiviiri, imigluseraasi ja rasagiliini

Lääkekorvaustiedotteet terveydenhuoltohenkilöstölle

Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti erityiskorvattavien lääkkeiden päätökseen: Dasatinibi

Lääkekorvaustiedotteet terveydenhuoltohenkilöstölle

Lääkekorvaustiedotteet 2009

Lääkekorvaustiedotteet 2009

Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti erityiskorvattavien lääkkeiden päätökseen: Rufinamidi

Lääkekorvaustiedotteet terveydenhuoltohenkilöstölle

Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavien lääkkeiden päätökseen: Parikalsitoli, rimonabantti ja teriparatidi

Lääkekorvaustiedotteet terveydenhuoltohenkilöstölle

Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavien lääkkeiden päätökseen: Ustekinumabi ja efalitsumabi

Lääkekorvaustiedotteet terveydenhuoltohenkilöstölle

Glatirameeriasetaattia sisältävän valmisteen (Copaxone) rajoitettu peruskorvattavuus (42 %) laajenee 1.10.2009 alkaen

Lääkekorvaustiedotteet terveydenhuoltohenkilöstölle

Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti erityiskorvattavien lääkkeiden päätökseen: Sunitinibi ja sorafenibi

Lääkekorvaustiedotteet terveydenhuoltohenkilöstölle

Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavien lääkkeiden päätökseen: C1-esteraasin estäjä sekä buprenorfiinia ja naloksonia sisältävä valmiste

Lääkekorvaustiedotteet terveydenhuoltohenkilöstölle

Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavien ja rajoitetusti erityiskorvattavien lääkkeiden päätöksiin: Sinakalseetti ja trabektediini

Lääkekorvaustiedotteet terveydenhuoltohenkilöstölle

Näytetään tulokset 1 - 20.