Siirry sisältöön

Asiasanat kirjaimella "T"

Asiasanalla "tilastot" löytyi 221 hakutulosta

Tilastot

Kelan tilastot palvelevat sosiaaliturvan toimeenpanoa, suunnittelua ja tutkimusta. Ne antavat tietoa Kelan hoitaman sosiaaliturvan merkityksestä ihmisten ja perheiden toimeentulolle eri...

Tilastojulkaisut

Kelan tilastojulkaisuja ovat Kelan tilastollinen vuosikirja, taskutilastot, vuositilastot ja tilastokatsaukset.

Kelan tilastollinen vuosikirja

Kelan tilastollinen vuosikirja on kattava tietopaketti Kelan hoitamasta sosiaaliturvasta. Tilastojen lisäksi teos esittelee Kelan hoitamat etuudet, niiden sisällön sekä saamisen edellytykset.

Taskutilastot

Taskukokoon tiivistetty tietopaketti Kelan hoitamasta sosiaaliturvasta. Julkaisu tarjoaa taulukoiden ja graafisten kuvioiden muodossa keskeiset tiedot kustakin Kelan maksamasta etuudesta ja sen...

Vuositilastot

Vuositilastot sisältävät keskeisimmät tiedot kustakin Kelan etuudesta: asumistuet, eläkkeet, kuntoutus, opintoetuudet, lapsiperhe-etuudet, sairausvakuutus, työterveyshuolto, työttömyysturva,...

Kelan asumistukitilasto

Asumistukitilasto sisältää keskeiset tilastot seuraavista Kelan maksamista etuuksista: yleinen asumistuki, eläkkeensaajan asumistuki ja opintotuen asumislisä.

Vuositilastot

Vuositilastot sisältävät keskeisimmät tiedot kustakin etuudesta:asumistuet, eläkkeet, kuntoutus, opintoetuudet, perhe-etuudet, sairausvakuutus, työterveyshuolto, työttömyysturva, vammaisetuudet,...

Kelan kuntoutustilasto

Kelan kuntoutustilasto sisältää keskeiset tilastot Kelan kuntoutuspalveluista ja kuntoutusrahasta.

Kelan lapsiperhe-etuustilasto

Lapsiperhe-etuustilasto sisältää keskeiset tilastot seuraavista Kelan maksamista etuuksista: vanhempainpäivärahat, äitiysavustus, lapsilisä, lastenhoidon tuet ja elatustuki.

Kelan sairausvakuutustilasto

Kelan sairausvakuutustilasto sisältää keskeiset tilastot seuraavista: sairauspäivärahat, erityishoitoraha ja sairaanhoitokorvaukset.

Kelan työterveyshuoltotilasto

Kelan työterveyshuoltotilasto sisältää keskeiset tilastot työnantajien järjestämästä työterveyshuollosta ja yrittäjien työterveyshuollosta.

Tilasto Suomen työttömyysturvasta

Tilasto Suomen työttömyysturvasta sisältää keskeiset tilastot työttömyyskassojen ja Kelan maksamasta työttömyysturvasta. Julkaisun tekevät Kela ja Finanssivalvonta.

Kelan vammaisetuustilasto

Kelan vammaisetuustilasto sisältää keskeiset tilastot seuraavista: alle 16-vuotiaan ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuki, eläkettä saavan hoitotuki, ruokavaliokorvaus ja vammaisten tulkkauspalvelut.

Kelan sotilasavustustilasto

Sotilasavustustilasto tarjoaa keskeiset tiedot sotilasavustuksen saajista sekä maksetuista ja keskimääräisistä sotilasavustuksista.

Taulukot ja kuviot

Kuukausittaiset tiedot ja kuviot Kelan hoitamasta sosiaaliturvasta.

Kuukausitilastot

Kuukausittaiset tiedot Kelan hoitamasta sosiaaliturvasta. Myös vuositason tilastot edeltäneeltä kalenterivuodelta.

Kuviot-sarja

Tilastokuviot esittelevät Kelaa, sen hoitamaa sosiaaliturvaa ja Suomen kokonaiseläketurvaa.

Tilastot aiheittain

Kelalla on 25 eri tilastoa, jotka on jaoteltu aiheittain elämäntilanteiden mukaan.

Tilasto elatustuesta

Elatustukitilasto tarjoaa tilastotietoja Kelan maksaman elatustuen saajista ja tuen piirissä olevista lapsista sekä maksetuista elatustuista ja perityistä elatusavuista.

Laatuseloste 2012:Tilasto elatustuesta

Elatustukitilaston laatuselosteesta voit lukea tilaston luotettavuudesta, ajantasaisuudesta, vertailukelpoisuudesta sekä tietojen saatavuudesta ja selkeydestä.

Näytetään tulokset 1 - 20.