Siirry sisältöön

Asiasanat kirjaimella "T"

Asiasanalla "tuki- ja liikuntaelinten taudit" löytyi 7 hakutulosta

202 Hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat

Kela korvaa sidekudostautien ja reumaattisten niveltulehdusten hoidossa käytettäviä lääkkeitä. Katso erityiskorvausoikeuden myöntämisen edellytykset.

281 Abatasepti, adalimumabi, anakinra, etanersepti, golimumabi, infliksimabi, sekukinumabi, sertolitsumabipegoli, tofasitinibi ja tosilitsumabi

Eräät reumasairauksien hoidossa käytettävät lääkkeet ovat rajoitetusti erityiskorvattavia. Katso korvausoikeuden myöntämisen edellytykset.

313 Abatasepti, adalimumabi, anakinra, barisitinibi, etanersepti, golimumabi, infliksimabi, sarilumabi, sekukinumabi, sertolitsumabipegoli, tofasitinibi, tosilitsumabi ja ustekinumabi (reumasairaudet)

Eräät reumasairauksien hoidossa käytettävät lääkkeet ovat rajoitetusti peruskorvattavia. Katso korvausoikeuden myöntämisen edellytykset.

318 Teriparatidi

Katso edellytykset, joiden perusteella Kela voi myöntää oikeuden teriparatidin peruskorvaukseen.

Sairaanhoitokorvausten taksat

Sairaanhoitokorvausten taksatiedostot

Tilasto sairaanhoitokorvauksista

Sairaanhoitokorvausten tilastoja käytetään lääkekustannusten kehityksen seuraamisessa ja kuvaamaan yksityisen avosairaanhoidon palveluiden käyttöä.

366 Naprokseenin ja esomepratsolin yhdistelmävalmiste

Katso edellytykset, joiden perusteella Kela voi myöntää oikeuden naprokseenin ja esomepratsolin yhdistelmävalmisteen peruskorvaukseen.

Näytetään tulokset 1 - 7.