Siirry sisältöön

Asiasanat kirjaimella "T"

Asiasanalla "työmarkkinatuki" löytyi 14 hakutulosta

Laatuseloste 2014: Tilasto Kelan työttömyysturvasta

Kelan työttömyysturvatilaston laatuselosteesta voit lukea tilaston luotettavuudesta, ajantasaisuudesta, vertailukelpoisuudesta sekä tietojen saatavuudesta ja selkeydestä.

Laatuseloste 2014: Tilasto Suomen työttömyysturvasta

Suomen työttömyysturvatilaston laatuselosteesta voit lukea tilaston luotettavuudesta, ajantasaisuudesta, vertailukelpoisuudesta sekä tietojen saatavuudesta ja selkeydestä.

Koko kuvaus: Tilasto Suomen työttömyysturvasta

Tilasto Suomen työttömyysturvasta antaa kokonaiskuvan Suomessa työttömyysajalta maksetusta toimeentuloturvasta.

Työttömyysetuutta Kelasta?

Kun olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi, voit hakea työttömyysetuutta joko työttömyyskassasta tai Kelasta.

Odotusaika koulutusta vailla oleville

Jos sinulla ei ole ammatillista koulutusta, voit saada työmarkkinatukea vasta odotusajan jälkeen.

Jos kieltäydyt työstä tai koulutuksesta

TE-palvelut voi estää oikeutesi työttömyysetuuteen, jos kieltäydyt tarjotusta työstä tai koulutuksesta. Tätä kutsutaan karenssiksi.

Rajoituksia alle 25-vuotiaille hakijoille

Nuorille hakijoille voidaan maksaa työmarkkinatukea työttömyysajalta vain tietyin edllytyksin.

Työmarkkinatuessa on tarveharkinta

Tarveharkinnassa otetaan huomioon myös sellaiset tulot, jotka on saatu muuna kuin työttömyysaikana.

Työmarkkinatuki

Työmarkkinatukea voi saada jokainen 17-64-vuotias Suomessa asuva työtön työnhakija, joka on työkykyinen, työmarkkinoiden käytettävissä ja taloudellisen tuen tarpeessa.

Näin haet työmarkkinatukea

Työttömyysetuus voidaan myöntää aikaisintaan siitä päivästä, jolloin olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi.

Ilmoita muutoksista

Sinun on ilmoitettava Kelaan työttömyysaikana ansaituista työtuloista ja lapsen syntymästä ja muista perhesuhteiden muutoksista.

Ilmoita muutoksista

Sinun on ilmoitettava Kelaan työttömyysaikana ansaituista työtuloista ja lapsen syntymästä ja muista perhesuhteiden muutoksista.

Kun ikää tulee

Ikääntyvä työtön voi saada työmarkkinatukea vanhuuseläkeikään asti, mutta ansio- tai peruspäivärahalle on enimmäismäärä.

Tuki työllistymistä edistävän palvelun ajalta

Kaikkien työllistymistä edistävien palveluiden ajalta maksetaan sitä työttömyysetuutta, johon sinulla työttömänä ollessasi olisi oikeus.

Näytetään tulokset 1 - 14.