Siirry sisältöön

Asiasanat kirjaimella "T"

Asiasanalla "työttömyys" löytyi 34 hakutulosta

Tilasto Kelan työttömyysturvasta

Kelan työttömyysturvatilasto antaa kokonaiskuvan Kelan maksamasta työttömien perusturvasta.

Työttömyysetuutta Kelasta?

Kun olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi, voit hakea työttömyysetuutta joko työttömyyskassasta tai Kelasta.

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon

Seuraa TE-palveluiden ohjeita, kun ilmoittaudut työttömäksi työnhakijaksi.

Oikeus työttömyysetuuteen

Työttömyysetuutta voi saada 17–64-vuotias Suomessa asuva työtön työnhakija, joka on työkykyinen, työmarkkinoiden käytettävissä, hakee kokoaikatyötä ja on taloudellisen tuen tarpeessa.

Työtön vai ei?

TE-palvelut antaa Kelalle työvoimapoliittisen lausunnon. Siinä määritellään, oletko työtön työnhakija, jolle voidaan maksaa työttömyysetuutta.

Odotusaika koulutusta vailla oleville

Jos sinulla ei ole ammatillista koulutusta, voit saada työmarkkinatukea vasta odotusajan jälkeen.

Jos kieltäydyt työstä tai koulutuksesta

TE-palvelut voi estää oikeutesi työttömyysetuuteen, jos kieltäydyt tarjotusta työstä tai koulutuksesta. Tätä kutsutaan karenssiksi.

Rajoituksia alle 25-vuotiaille hakijoille

Nuorille hakijoille voidaan maksaa työmarkkinatukea työttömyysajalta vain tietyin edllytyksin.

Muut sosiaalietuudet ja työttömyysetuus

Sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen, jos sinulla on oikeus vanhempainpäivärahaan. Saamasi sosiaalietuudet vähennetään työttömyysetuudesta.

Mikä on työssäoloehto?

Jos täytät palkansaajan tai yrittäjän työssäoloehdon, sinulla on oikeus peruspäivärahaan. Muuten sinulla voi olla oikeus työmarkkinatukeen.

Työskentely ulkomailla

Työskentely toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä voidaan ottaa huomioon Suomesta maksettavan peruspäivärahan työssäoloehdossa.

Työmarkkinatuessa on tarveharkinta

Tarveharkinnassa otetaan huomioon myös sellaiset tulot, jotka on saatu muuna kuin työttömyysaikana.

Paljonko työttömyysetuutta maksetaan?

Työttömyysetuutta maksetaan 5 päivältä viikossa. Sitä korotetaan, jos huollettavanasi on alle 18-vuotiaita lapsia.

Työttömyysetuuden verotus

Työttömyysetuudesta tehdään 20% ennakonpidätys.

Kun saat töitä

Kun saat osa-aikatyön tai keikkatyön, työttömyysetuutesi sovitellaan yhteen tulojesi kanssa.

Työmarkkinatuki

Työmarkkinatukea voi saada jokainen 17-64-vuotias Suomessa asuva työtön työnhakija, joka on työkykyinen, työmarkkinoiden käytettävissä ja taloudellisen tuen tarpeessa.

Näin haet työmarkkinatukea

Työttömyysetuus voidaan myöntää aikaisintaan siitä päivästä, jolloin olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi.

Määrä ja maksaminen

Työttömyysetuutta maksetaan 5 päivältä viikossa. Sitä korotetaan, jos huollettavanasi on alle 18-vuotiaita lapsia.

Peruspäiväraha

Jos olet työttömäksi jäädessäsi jo ollut työelämässä ja täytät palkansaajan tai yrittäjän työssäoloehdon, voit saada Kelalta peruspäivärahaa.

Näin haet

Lähetä hakemus Kelaan vasta kunnes omavastuuaika on ehtinyt kulua.

Näytetään tulokset 1 - 20.