Siirry sisältöön

Asiasanat kirjaimella "V"

Asiasanalla "valitukset" löytyi 9 hakutulosta

Sosiaaliset perus- ja ihmisoikeudet Suomessa

Mitä ovat sosiaaliset oikeudet, sosiaaliset perusoikeudet ja sosiaaliset ihmisoikeudet? Miten ja mihin voi valittaa, jos sosiaalisia oikeuksia loukataan? Mitä sosiaalisia oikeuksia koskevia...

Muutoksenhaku Suomessa

Miten haetaan muutosta Kelan päätökseen? Minne kunnan päätöksestä valitetaan? Kenelle kannellaan, jos perus- tai ihmisoikeuksia on loukattu?

Kansainväliset valvontaelimet

Miten sosiaalisia oikeuksia koskeva asia saatetaan kansainvälisen valvontaelimen käsiteltäväksi: valittaminen, muutoksenhaku, ennakkoratkaisupyyntö, hallitusten raporttien käsittely, yksilökantelu,...

Unionin yleinen tuomioistuin

Unionin yleinen tuomioistuin: kannetyypit, menettely, kokoonpano

Euroopan komissio

Euroopan komissio: toimiala, tehtävät, kantelun tekeminen ja menettely

Euroopan oikeusasiamies

Euroopan oikeusasiamies: toimiala ja toimivalta, kantelun tekeminen, menettely, tutkimus omasta aloitteesta, sovintoratkaisu, toimivallan rajaus

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT)

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin: Euroopan ihmisoikeussopimus, valituksen tekeminen, oikeudenkäyntimenettely, tuomioiden sitovuus, kokoonpano

YK:n ihmisoikeuskomitea

YK:n ihmisoikeuskomitea: kp-sopimus, määräaikaisraporttien seuranta, yksilövalitukset

Päätöksestä valittaminen

Jos Kelan päätös hakemukseesi on mielestäsi virheellinen, voit hakea siihen muutosta. Hae muutosta kirjallisesti.

Näytetään tulokset 1 - 9.