Hammashoito veteraaneille ja miinanraivaajille

Kela korvaa yksityisen hammaslääkärin kustannuksia rintamaveteraaneille, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus tai veteraanitunnus. Korvausta saavat myös miinanraivaajat, joilla on Sota-arkiston tunnus.

Kela korvaa rintamaveteraanien ja miinanraivaajien hammashoidosta vahvistetun korvaustaksan määrän. Jos peritty palkkio on pienempi kuin korvaustaksa, korvataan perityn palkkion määrä.

Rintamaveteraanit ja miinanraivaajat saavat korvausta muun hammashoidon lisäksi:

  • protetiikan kliinisen ja teknisen työn toimenpiteistä
  • erikoishammasteknikon antamasta kokoproteesihoidosta, kun hammaslääkäri on tehnyt tutkimuksen ja antanut hoitomääräyksen.

Esimerkki

Erikoishammasteknikko perii kokoproteesin korjauksesta 34,00 euroa. Kelan vahvistama korvaustaksa on 25,00 euroa. Asiakas saa korvausta vahvistetun korvaustaksan määrän 25,00 euroa.

Lue lisää

Viimeksi muokattu 24.3.2016
Sivu päivitetty 19.10.2012