Hankkeet

Kelan strategia viedään käytäntöön laajoissa kehittämishankkeissa.

Perustulokokeilu-hankkeessa Kelan johtama, eri tutkimuslaitoksien tutkijoista koostuva ryhmä selvittää, miten perustulokokeilu kannattaa toteuttaa.

Toimeentulotuki 2017 -hankkeen tavoitteena on siirtää perustoimeentulotuen toimeenpano Kelaan kunnilta siten, että Kela vastaa 1.1.2017 alkaen perustoimeentulotuen myöntämisestä ja maksamisesta. Harkinnanvarainen ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki jäävät edelleen kuntien toimeenpantaviksi.
Hanke on päättynyt. Kelassa tehtiin sisäinen arviointi hankkeesta.
8.6.2017: Perustoimeentulotuen siirto Kelaan (pdf)
4.10.2017: Kelan toimentulotuen siirron ulkoinen arviointi (pdf)

Viimeksi muokattu 9.10.2017
Sivu päivitetty 19.10.2012