Harkinnanvarainen kuntoutus

Kelan järjestämä harkinnanvarainen kuntoutus täydentää terveydenhuollon ja muiden toimialojen kuntoutuspalveluita. Harkinnanvarainen kuntoutus kohdistuu pääasiassa työelämässä oleviin tai työhön palaaviin henkilöihin. Tavoitteena on parantaa kuntoutujan työ- tai toimintakykyä. Toimintakykyä kohentavaa kuntoutusta järjestetään myös työelämästä poissa oleville aikuisille sekä lapsille ja nuorille.

Kuntoutustarve ja tavoitteet määritetään terveydenhuollossa laaditussa kuntoutussuunnitelmassa.

Kuntoutus- tai sopeutumisvalmennuskurssi on ensisijainen harkinnanvaraisen kuntoutuksen muoto. Jos kuntoutujan toimintakyky kuitenkin vaatii yksilöllisempää kuntoutusta, vaihtoehtona on moniammatillinen yksilökuntoutus. Harkinnanvaraisena kuntoutuksena voidaan myöntää myös neuropsykologista kuntoutusta.

Lue lisää

Viimeksi muokattu 29.12.2016
Sivu päivitetty 29.3.2016