Hintailmoitusten muistilista

 

  1. Tarkista vaihtokelpoisen valmisteen tietojen oikeellisuus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean julkaisemasta luettelosta 4 kertaa vuodessa. Ilmoita tarvittavat korjaukset/täydennykset Fimealle viikon kuluessa luettelon julkaisemisesta (ks. Fimean aikataulu).
  2. Tee viitehintajärjestelmän ja lääkevaihdon ilmoitusmenettelyyn kuuluvasta valmisteesta hintailmoitus Kelalle 4 kertaa vuodessa (ks. Kelan aikataulu). Tee neljännesvuosi-ilmoitus, vaikka hinta ei muuttuisikaan. Ilmoitettu hinta tulee voimaan vuosineljänneksen alussa (1.1., 1.4. 1.7. tai 1.10.) ja tieto päivittyy myös Lääketietokantaan ja apteekkien hinnastoihin.
  3. Jos viitehintajärjestelmän ja lääkevaihdon ilmoitusmenettelyyn kuuluvan valmisteen hinta muuttuu muulloin kuin 1.1., 1.4., 1.7. tai 1.10., ilmoita muutoksesta Lääketietokeskukselle, Suomen Apteekkariliitolle ja Yliopiston Apteekille näiden tahojen antamien ohjeiden mukaisesti. Ilmoitettu hinta päivittyy Lääketietokantaan ja apteekkien hinnastoihin ilmoituksen ajankohdasta riippuen joko kuun 1. tai 15. päivä.
  4. Ilmoita muiden valmisteiden hinnanmuutokset Lääketietokeskukselle, Suomen Apteekkariliitolle ja Yliopiston Apteekille näiden tahojen antamien ohjeiden mukaisesti. Ilmoitettu hinta päivittyy Lääketietokantaan ja apteekkien hinnastoihin ilmoituksen ajankohdasta riippuen joko kuun 1. tai 15. päivä.

 

Viimeksi muokattu 10.11.2017
Sivu päivitetty 10.11.2017