Lisäpäivät ikääntyneille

Ikääntyvä työtön, joka on täyttänyt työssäoloehdon, voi saada päivärahakauteensa lisäpäiviä ja päästä ns. eläkeputkeen. Oikeus lisäpäiviin koskee vain palkansaajan työttömyyspäivärahan saajia, ei yrittäjiä.

Sinulla on oikeus peruspäivärahan lisäpäiviin, jos olet syntynyt 

  • vuosien 1950–1954 välisenä aikana ja siis täyttänyt 59
  • vuosien 1955–1956 välisenä aikana ja täyttänyt 60
  • vuonna 1957 tai sen jälkeen ja täyttänyt 61 vuotta ennen 500 päivän enimmäismaksuajan täyttymistä.

Lisäksi edellytetään, että olet ollut työssä vähintään 5 vuotta edellisen 20 vuoden aikana. Peruspäivärahan lisäpäiviä maksetaan enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jona täytät 65 vuotta.

Viimeksi muokattu 20.11.2014
Sivu päivitetty 1.1.2015