Lisäpäivät ikääntyneille

Ikääntyvä työtön, joka on täyttänyt työssäoloehdon, voi saada päivärahakauteensa lisäpäiviä ja päästä ns. eläkeputkeen. Oikeus lisäpäiviin koskee vain palkansaajan työttömyyspäivärahan saajia, ei yrittäjiä.

Lisäpäivät vuosina 1950-1954 syntyneille

Jos olet syntynyt vuosina 1950-54, sinulla on oikeus lisäpäiviin, jos olet täyttänyt 59 vuotta ennen päivärahan enimmäisajan täyttymistä. Lisäksi sinulla on oltava työssäoloaikaa vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. Tällöin sinulla on oikeus päivärahaan sen kalenterikuukauden loppuun, jolloin täytät 65 vuotta. Päivärahan sijasta voit ottaa vanhuuseläkkeen 62-vuotiaana. Eläkkeeseen ei tehdä varhennusvähennystä.

Lisäpäivät vuonna 1955 tai 1956 syntyneille

Jos olet syntynyt vuonna 1955 tai sen jälkeen, sinulla on oikeus lisäpäiviin, jos täytät 60 vuotta ennen päivärahan enimmäisajan päättymistä. Lisäksi sinulla on oltava työssäoloaikaa vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. Tällöin sinulle maksetaan päivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun, jolloin täytät 65 vuotta. Päivärahan sijasta voit ottaa vanhuuseläkkeen 62-vuotiaana. Eläkkeeseen ei tehdä varhennusvähennystä.

Lisäpäivät vuonna 1957 tai sen jälkeen syntyneille

Jos olet syntynyt vuonna 1957 tai sen jälkeen, sinulla on oikeus lisäpäiviin, jos täytät 61 vuotta ennen päivärahan enimmäisajan päättymistä. Lisäksi sinulla on oltava työssäoloaikaa vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. Tällöin sinulle maksetaan päivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun, jolloin täytät 65 vuotta. Päivärahan sijasta voit ottaa vanhuuseläkkeen 62-vuotiaana. Eläkkeeseen ei tehdä varhennusvähennystä.

Jos olet syntynyt vuonna 1958 tai sen jälkeen, voit saada vanhuuseläkkeen vasta 63 vuoden iässä.

Viimeksi muokattu 16.04.2014
Sivu päivitetty 01.01.2014