Kirjeitä ja ohjeita työterveyshuollon korvaamisesta

Työterveyshuollon korvausasioista on annettu tarkempia ohjeita erillisillä kirjeillä, joita on lähetetty lähinnä korvausta hakeneille työnantajille. Nämä kirjeet on lähetetty tiedoksi myös työterveyshuollon palveluiden tuottajille sekä lukuisille sidosryhmille. Kirjeissä annetut ohjeet ovat sovellettavissa myös yksittäisten yrittäjien työterveyshuollon palveluiden sisältöön ja tuottamiseen.

Kirjeet

  • 18.8.2014 Varustamotyönantajille. Kirjeessä kerrotaan mm. työterveyshuollon kustannusten korvaamisen täsmennyksistä.
  • 18.6.2014 Työterveyshuollon palveluntuottajalle. Kirjeessä kerrotaan työterveyshuollon korvausten hakemisesta verkkopalvelussa sekä yleismaksujen ja sähköisen lääkemääräyksen kustannusten korvaamisesta työterveyshuollossa.
  • 9.12.2013 Työnantajalle ja yrittäjälle. Kirjeessä kerrotaan vuoden 2014 alussa voimaan tulevasta uudesta hyvää työterveyshuoltokäytäntöä koskevasta asetuksesta sekä korvaamisessa keskeisistä asioista ja korvauslinjauksista, yrittäjän korvauskäytännön valinnasta sekä verkkohakemisesta. Kirje on osoitettu työnantajille ja yrittäjille, ja se on lähetetty tiedoksi myös työterveyshuollon palveluntuottajille ja sidosryhmille.
  • 1.12.2011 Työnantajalle ja yrittäjälle. Kirjeessä kerrotaan työterveyshuollon korvaamisen muutoksesta, (työkyvyn hallinnan seurannan ja varhaisen tuen asiakirjoista sekä työpaikalla että työterveyshuollossa) ja työnantajan ja yrittäjän hakulomakkeista. Kirje on osoitettu työnantajille ja yrittäjille, ja se on lähetetty tiedoksi myös työterveyshuollon palveluntuottajille ja sidosryhmille.
  • 11.2.2011 Työnantajien yhteisille työterveysasemille. Kirjeessä on ajankohtaista tietoa haku- ja korvausmenettelyn muutoksista. Työnantajan tilikaudesta 2011 lähtien yhteinen työterveysasema (RY) ei enää tee erillistä kustannus- ja toimintatietojen selvitystä Kelalle.
  • 14.1.2011 Työnantajalle ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle. Kirjeessä kerrotaan työterveyshuollon korvaamista koskevasta sairausvakuutuslain muutoksesta, työnantajan työterveyshuollon hakumenettelyn uudistamisesta sekä sähköisen hakemisen käyttöönotosta. Muutokset koskevat tilikaudelta 2011 aiheutuvien työterveyshuollon kustannusten korvaamista. Kirje on osoitettu työpaikan työterveyshuollosta vastaaville tahoille ja se on lähetty tiedoksi myös työterveyshuollon palveluntuottajille.
  • 23.12.2009 Työnantajille ja työterveyshuoltopalvelujen tuottajille. Kirjeessä on ajantasaista tietoa Kelan korvaamasta yrittäjien ja työnantajien työterveyshuollosta, mm. uudet työntekijä- ja yrittäjäkohtaiset laskennalliset enimmäismäärät, julkisilta sairaaloilta hankittavat tukipalvelut ja sähköisen asioinnin kehittäminen. Lisäksi kirjeeseen on koottu tietoa korvamisesta, hakemuslomakkeista ja työterveyshuollon toimintasuunnitelmasta. Kirje on tarkoitettu työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilöille sekä työterveyshuoltopalvelujen tuottajille.

Viimeksi muokattu 6.7.2017
Sivu päivitetty 22.7.2014