Vanha isyysvapaa ja isäkuukausi

Kenelle?

Edellisen sairausvakuutuslain mukainen isyysvapaa eli 1-18 arkipäivän isyysvapaa ja isäkuukausi koskee niitä isiä, joiden lapsesta on alettu maksaa äitiysrahaa tai vanhempainrahaa vuoden 2012 puolella, vaikka lapsi olisi syntynyt vuonna 2013.

Isyysrahan saanti edellyttää, että asut yhdessä lapsen äidin kanssa. Voit saada isyysrahaa poikkeuksellisesti, vaikka asuisitte eri osoitteessa, jos erossa asuminen johtuu esim. työtilanteesta eikä välien rikkoutumisesta.

Isyysrahan saaminen edellyttää myös, ettet isyysvapaan tai isäkuukauden aikana työskentele tai opiskele päätoimisesti. Työskentely sunnuntaisin on sallittua, sillä isyysrahaa maksetaan vain arkipäiviltä. Opiskelu ja opintotuen saaminen eivät estä isyysrahan saamista, jos hoidat lasta opinnoista huolimatta.

Lisäksi ehtona on, että olet kuulunut Suomen sosiaaliturvaan vähintään 180 päivää juuri ennen lapsen laskettua syntymäaikaa. Vakuutusaikaan voidaan laskea mukaan vakuutusaikaa toisessa EU- tai ETA-maassa, Sveitsissä tai Israelissa. Jos muutat Suomeen ulkomailta, lue lisää osiosta Muutto Suomeen.

Myös adoptioisällä on oikeus isyysrahaan sekä isäkuukauteen. Lisäksi rekisteröidyssä parisuhteessa oleva saa isyysrahaa ja isäkuukauden sukupuolestaan riippumatta, jos hän adoptoi puolisonsa lapsen tai adoptiolapsen.

Isäkuukausi

Isäkuukausi koskee niitä isiä, joiden lapsesta on alettu maksaa äitiysrahaa tai vanhempainrahaa vuoden 2012 puolella. Isäkuukausi koskee isää, vaikka lapsi olisi syntynyt vuonna 2013, jos etuuden maksu on alkanut vuonna 2012.

Kun isä käyttää vanhempainrahakauden lopusta vähintään 12 arkipäivää, hän saa lisäksi 1-24 arkipäivää isyysrahaa. Tätä vapaata kutsutaan isäkuukaudeksi. Arkipäiviin luetaan päivät maanantaista lauantaihin pois lukien arkipyhät. Isäkuukausi on siis lyhyimmillään 13 arkipäivää ja pisimmillään 36 arkipäivää eli pyhäpäivien määrästä riippuen reilut 6 viikkoa. Vapaa on pidettävä yhdessä jaksossa. Isäkuukauden saaminen ei edellytä, että isä on ollut isyysvapaalla lapsen syntymän yhteydessä.

Tuet isäkuukauden aikana

Isäkuukauden 12 arkipäivältä saat vanhempainrahaa ja seuraavilta 1-24 arkipäiviltä isyysrahaa.

Isäkuukauden tuet maksetaan samalla perusteella kuin ensimmäinen vanhempainpäiväraha (esim. isyysraha) vaikka tulot olisivat tällä välin muuttuneet. Isyysraha voi myös olla korotettua, jos et ole pitänyt vanhempainvapaata ja saanut vanhempainrahan korotusta (30 päivää). Tukien määristä kerrotaan kohdassa Vanhempainraha > Määrä. Omien isäkuukausien tukien suuruuden voit arvioida laskurilla.

Koska isäkuukauden voi pitää?

Voit pitää isäkuukauden heti vanhempainvapaan jatkoksi tai siirtää sen myöhemmäksi. Isäkuukautta voi siirtää noin puolella vuodella. Se tulee olla pidetty ennen kuin vanhempainrahan loppumisesta on kulunut 180 kalenteripäivää. Jos siirrät isäkuukautta, toisen vanhemman tulee sillä välin hoitaa lasta kotona eli lapsi ei voi olla hoidossa muualla. Yli kuukauden kotihoidon ajalta isä tai äiti voi saada Kelasta kotihoidon tukea.

Jos pidät isäkuukauden heti vanhempainvapaan jatkoksi, riittää, että haet tukia. Jos siirrät isäkuukautta, ilmoita siirtämisestä 2 kuukautta ennen kuin vanhempainraha muutoin loppuisi. Muista siirtämisen lisäksi myös hakea isäkuukauden tukia 2 kuukautta ennen vapaan aloittamista.

Mitä äiti tekee isäkuukauden aikana?

Äiti voi isäkuukauden ajan olla kotona, palkallisella vuosilomalla tai mennä esimerkiksi töihin tai opiskella. Äidin ei tarvitse ilmoittaa Kelaan, mitä hän tekee isäkuukauden aikana. Vuosilomasta, työskentelystä yms. äiti sopii työnantajansa kanssa.

Äidille ei makseta isäkuukauden ajalta vanhempainpäivärahaa, sillä tuki menee isälle. Jos perheessä on muita alle kouluikäisiä lapsia, perhe voi saada kotihoidon tukea, jos isäkuukauden tuet ovat pienet. Yleensä kotihoidon tukea ei kuitenkaan jää maksettavaksi. Voit laskurilla laskea, voisitteko saada kotihoidon tukea.

Uusi lapsi ennen isäkuukautta

Jos perhe saa uuden lapsen ja lapsesta maksetaan äitiys-, isyys tai vanhempainrahaa, ennen kuin isäkuukausi on pidetty, isä ei voi pitää isäkuukautta. Isälle siirrettyjä vanhempainrahoja ei voida kuitenkaan enää palauttaa äidille, vaikka isäkuukausi olisi peruuntunut.

Viimeksi muokattu 16.12.2013
Sivu päivitetty 19.10.2012