Erityishoitoraha vaikeasti sairaan lapsen vanhemmalle

Erityishoitoraha on korvaus ansionmenetyksestä tilanteessa, jossa alle 16-vuotiaan vaikeasti sairaan tai vammaisen lapsen vanhempi tilapäisesti joutuu olemaan poissa töistä, koska hänen on osallistuttava lapsensa hoitoon tai kuntoutukseen.

Erityishoitoraha edellyttää, että

  • osallistut alle 7-vuotiaan lapsesi hoitoon tai kuntoutukseen sairaalassa, poliklinikalla tai kuntoutus- tai sopeutumisvalmennuskurssilla
  • osallistut 7–15-vuotiaan vaikeasti sairaan lapsesi sairaala- tai poliklinikkahoitoon tai kuntoutukseen tai
  • hoidat kotona alle 16-vuotiasta vaikeasti sairasta lasta ja kotihoito liittyy lapsen sairaalahoitoon tai sairaalan poliklinikkahoitoon.

Erityishoitoraha on korvausta siitä, että olet edellä mainituista syistä estynyt tekemästä työtäsi, harjoittamasta yritystoimintaa tai opiskelemasta päätoimisesti lapsen äkillisen sairastumisen tai sairauden vaikeutumisen vuoksi.

Erityishoitorahaa voit saada sekä biologisen että adoptoidun lapsen hoitoon ja kuntoutukseen. Erityishoitorahaa voidaan myös myöntää avio- tai avopuolison lapsen tai muun lapsen hoitoon tai kuntoutukseen, jos tosiasiallisesti hoidat lasta vanhemman tavoin.

Kotihoidon sekä 7-15-vuotiaan sairaala- ja poliklinikkahoidon ajalta erityishoitorahaa maksetaan vain, jos lapsen sairaus on vaikea. Hoitava lääkäri antaa lausunnon, onko sairaus vaikea. Vaikea sairaus voi olla esimerkiksi

  • leukemia tai muu pahanlaatuinen kasvain
  • vaikea sydänvika, vaikea tapaturma tai palovamma
  • vaikeasti tasapainotettava sokeritauti ja sokeritaudin hoidon aloitusvaihe
  • vaikea mielenterveyden häiriö
  • vaikea kehitysvamma
  • vaikea keuhkoastma
  • vaikea nivelreuma.

Erityishoitorahaa voidaan myöntää yli 7-vuotiaan lapsen ennalta sovituilta kontrollikäynneiltä, jos lapsen vaikea sairaus on vaikeassa vaiheessa. Kunnan sosiaalitoimi voi maksaa omaishoidontukea omaiselle, joka hoitaa sairasta tai vammaista lastaan. Lisätietoja saat kotikunnastasi.

Tilanteet, joissa et voi saada erityishoitorahaa

Erityishoitorahaa ei makseta, jos saat hoidon ajalta palkkaa tai Kelan maksamia päivärahoja, kuten erityisäitiys- tai äitiysrahaa, isyysrahaa, vanhempainrahaa tai sairauspäivärahaa. Jos saat erityishoitorahaa, et voi samaan aikaan saada myöskään työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea.

Vain sairaan lapsen sairaanhoitoon osallistuvalle vanhemmalle voidaan myöntää erityishoitorahaa. Et siis voi saada erityishoitorahaa silloin, jos jäät työstäsi pois hoitamaan muita perheen lapsia sillä välin, kun toinen vanhemmista osallistuu sairaanhoitoon.

Kotihoidon ajalta erityishoitorahaan ei ole oikeutta silloin, kun lapsi on päivisin päivähoidossa tai kouluopetuksessa kodin ulkopuolella.

Muista ilmoittaa olosuhteiden muutoksista Kelaan viipymättä, jotta tukea ei makseta liikaa ja näin ollen jouduta perimään takaisin.

Viimeksi muokattu 03.05.2013
Sivu päivitetty 19.10.2012