Lapselle kuntoutusta

Kela järjestää kuntoutusta pääasiassa vaikeavammaisille tai pitkäaikaissairaille lapsille. Lisätietoa lapsen kuntoutuksesta saat Kuntoutus-osiosta.

Lääkinnällinen kuntoutus vaikeavammaiselle

Jos vaikeavammainen lapsi tai nuori saa Kelasta vähintään korotettua vammaistukea, hän voi saada myös vaikeavammaisen lääkinnällistä kuntoutusta. Edellytyksenä kuntoutukselle on kuitenkin, että sen avulla voidaan tukea lapsen selviytymistä arjessa. Lisäksi edellytetään, että lapsi tai nuori ei ole julkisessa laitoshoidossa.

Lääkinnällinen kuntoutus voi olla lapselle järjestettyä pitkäaikaista tai vaativaa laitoskuntoutusta tai avoterapiaa. Kuntoutus perustuu kuntoutussuunnitelmaan, joka on tehty lapsen hoidosta vastaavassa yksikössä yhdessä vanhempien kanssa.

Kela järjestää vammaisille ja pitkäaikaissairaille lapsille tai nuorelle sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseja. Niitä järjestetään yhteistyössä vammaisjärjestöjen ja terveydenhuollon kanssa. Noin viikon mittaisia sopeutumisvalmennuskursseja on vuosittain eri sairausryhmille. Kursseilla voivat olla mukana myös lasten tai nuorten vanhemmat ja sisarukset. Kelan kuntoutuskurssit löydät kuntoutuskurssihausta. Vanhemmille voidaan kurssiajalta maksaa ansionmenetyskorvauksena kuntoutusrahaa.

Terapiat

16 vuotta täyttänyt nuori voi saada Kelasta kuntouttavaa psykoterapiaa sekä neuropsykologista kuntoutusta (esim. lukihäiriöihin tai ADHD-häiriöön).

Opiskelun ja ammattiin valmistumisen tueksi

Kela voi myöntää apuvälineitä (esim. lukutelevision, piste- ja isonäyttöjä sekä atk-laitteistoja) avuksi, kun sairaus tai vamma haittaa selviytymistä työstäsi tai opinnoistasi. Apuvälineen voit saada aikaisintaan peruskoulun 7. luokalta alkaen. Tällöin opiskelujen tulee tähdätä ammatillisiin opintoihin ja työelämään pääsyyn.

Perusopetuksen päättänyt nuori voi saada Kelasta työelämään tähtäävää ammatillista kuntoutusta, jos sairaus tai vamma rajoittaa olennaisesti työn ja ammatin valintaa. Toimeentuloturvana voidaan 16 vuotta täyttäneelle maksaa kuntoutusrahaa kuntoutuksen ajalta.

Viimeksi muokattu 4.3.2016
Sivu päivitetty 19.10.2012