Muut kuin Kelan julkaisemat

Tälle sivulle on koottu tiedot tutkijoidemme julkaisuista, jotka ovat ilmestyneet muualla kuin Kelan omissa sarjoissa. Lista on aakkosjärjestyksessä tekijän mukaan.

2017

Aaltonen K, Heino P, Ahola E, Martikainen JE. Estimating the economic effects of pharmaceutical reimbursement scheme reform by microsimulation. Research on Finnish Society 2017; 10: 23–33.

Airio I. Aineistokuvaus ja informaation lähteet. Julkaisussa: Tenhunen S, Airio I, Kangas O, Koskenvuo K, Kuivalainen S, toim. Eläketiedon merkitys. Suomalaisten mielipiteet vuoden 2017 eläkeuudistuksesta. Helsinki: Eläketurvakeskus, Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 2, 2017: 21–28.

Airio I. Eläkejärjestelmän koettu oikeudenmukaisuus. Julkaisussa: Tenhunen S, Airio I, Kangas O, Koskenvuo K, Kuivalainen S, toim. Eläketiedon merkitys. Suomalaisten mielipiteet vuoden 2017 eläkeuudistuksesta. Helsinki: Eläketurvakeskus, Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 2, 2017: 97–108.

Airio I. Sairausvakuutus. Julkaisussa: Havakka P, Niemelä M, Uusitalo H, toim. Sosiaalivakuutus. Helsinki: FINVA, 2017: 125–151.

Airio I, Tenhunen S. Huolestuneisuus eläkeasioista. Julkaisussa: Tenhunen S, Airio I, Kangas O, Koskenvuo K, Kuivalainen S, toim. Eläketiedon merkitys. Suomalaisten mielipiteet vuoden 2017 eläkeuudistuksesta. Helsinki: Eläketurvakeskus, Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 2, 2017: 85–96.

Bachmann C, Aagaard L, Bernardo M, ym. International trends in clozapine use. A study in 17 countries. Acta Psychiatrica Scandinavica 2017; 136 (1): 37–51.

Blomgren J. Transition to retirement and use of private health care. Evidence from a universal public health care system. Int J Health Serv 2017; 47 (2): 312–332.

Blomgren J, Maunula N, Hiilamo H. Do debts lead to disability pension? Evidence from a 15-year follow-up of 54,000 Finnish men and women. J Eur Soc Policy 2017; 28 (2): 109–122.

Bruun E, Virta L, Kalviainen R, Keranen T. Co-morbidity and clinically significant interactions between antiepileptic drugs and other drugs in elderly patients with newly diagnosed epilepsy. Epilepsy Behav 2017; 73: 71–76.

Elfving P, Puolakka K, Kautiainen H, Virta L, Pohjolainen T, Kaipiainen-Seppanen O. Profile of initial drug therapy in paediatric systemic lupus erythematosus in Finland, 2000-2007. Clin Exp Rheumatol 2017; 35 (2): 352.

Furu K, Karlstad O, Zoega H, ym. Utilization of stimulants and atomoxetine for attention-deficit/hyperactivity disorder among 5.4 million children using population-based longitudinal data. Basic Clin Pharmacol Toxicol 2017; 120 (4): 373–379.

Hakala P. Monipuolinen tietopaketti kuntoutumisesta. Ravitsemusasiantuntija 2017 (1): 29.

Hakala P. Nyhtökaura ja härkis tututiksi. Selkälehti 2017; (2): 7.

Hakala P. Ravintokuitu – uutta tietoa uusin menetelmin. Ravitsemuskatsaus 2017; (1).

Hakala P. Suolan käytössä kannattaa nuukailla. Meniere-posti 2017; (2): 10–11.

Hakala P. Suolan käytössä on hyvä nuukailla. Selkälehti 2017; (1): 4–5.

Hakala P, Lyytikäinen Arja. Kasvisruokavalioiden monipuoliset proteiinin lähteet. Ravitsemusasiantuntija 2017; (1): 12–15.

Halfdanarson O, Zoega H, Aagaard L, ym. International trends in antipsychotic use. A study in 16 countries, 2005–2014. European Neuropsychopharmacology 2017.

Helne T, Hirvilammi T. The relational conception of wellbeing as a catalyst for the ecosocial transition. Julkaisussa: Matthies A, Närhi K, toim. The ecosocial transition of societies. The contribution of social work and social policy. London: Routledge, Routledge Advances in Social Work, 2017: 36–53.

Hiilamo H, Kangas O. Social policies as tools to promote security. Green European Journal 2017; 1: 132–137.

Honkanen P. Kapitalismin analyysia yhtenäisessä teoreettisessa kehikossa. Kansantaloudellinen aikakauskirja 2017; 113 (1): 102–105.

Honkanen P. Tutkimusta ja hapuilevaa pohdiskelua sosiaaliturvariippuvuudesta. Kirja-arvio kirjasta Saari J, toim. Sosiaaliturvariippuvuus. Sosiaalipummit oleskeluyhteiskunnassa? Tampere:
Tampere University Press, 2017. Kansantaloudellinen aikakauskirja 2017; 113 (3): 448–450.

Honkanen P, Räsänen T, Simanainen M, Valaste M. EUROMOD Country Report 2013–2016. Colchester: University of Essex, Institute for Social & Economic Research (ISER), 2017.

Kangas O, Kalliomaa-Puha L. ESPN Country Profile. Brussels: European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affaris and Inclusion, 2017.

Kangas O, Kalliomaa-Puha L. ESPN Thematic Report on access to social protection of people working as self-employed or on non-standard contracts. Brussels: European Commission, 2017.

Kangas O, Niemelä M. Riskit, vakuutus ja sosiaalivakuutus. Julkaisussa: Havakka P, Niemelä M, Uusitalo H, toim. Sosiaalivakuutus. Helsinki: FINVA, 2017: 10–56.

Kangas O, Palme J, Kainu M. The multifaceted roles of the social investment state in compensating, accumulating and multiplying endowments over the life cycle. Julkaisussa: Erola J, Kilpi-Jakonen E, toim. Social inequality accross the generations. Cheltenham: Elgar, 2017: 181–203.

Kangas O, Pulkka V. Digitaalisessa taloudessa tarvitaan joustavaa sosiaaliturvaa. Julkaisussa: Lehi M, Rossi M, toim. Digitaalinen Suomi 2017. Helsinki: Aalto-yliopisto, 2017: 579–588.

Kangas O, Simanainen M, Honkanen P. Basic income in the Finnish context. Intereconomics – Review of European Economic Policy 2017; 52 (2): 7–11.

Karhula ME, Salminen A-L, Hämäläinen PI, Ruutiainen J, Era P, Tolvanen A. Psychometric evaluation of the Finnish version of the impact on participation and autonomy questionnaire in persons with multiple sclerosis. Scand J Occup Ther 2017 (Jan 3): 1–11.

Kausto J, Pentti J, Oksanen T, ym. Length of sickness absence and sustained return-to-work in mental disorders and musculoskeletal diseases. A cohort study of public sector employees. Scand J Work Environ Health 2017; 43 (4): 358–366.

Korhonen T, Ranjit A, Tuulio-Henriksson A, Kaprio J. Smoking status as a predictor of antidepressant medication use. Journal of Affective Disorders 2017 (207): 221–227.

Koskenvuo K. Eläkeiät ja työuraeläke. Julkaisussa: Tenhunen S, Airio I, Kangas O, Koskenvuo K, Kuivalainen S, toim. Eläketiedon merkitys. Suomalaisten mielipiteet vuoden 2017 eläkeuudistuksesta. Helsinki: Eläketurvakeskus, Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 2, 2017: 63–83.

Leskelä R, Uimonen T, Virta L, Pikkujämsä S, Kopperoinen T, Mikkola H. Peruspalvelujen käyttö ja kustannukset pitkäaikaissairailla. Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon palvelujen vertailu. Suom Lääkäril 2017; 72 (6): 355–359.

Lämsä R, Santalahti P, Haravuori H, Huurre T, Tuulio-Henriksson A, Marttunen M. Valtakunnallisen terveydenhuoltojärjestelmän paikallisuus. Nuorten neuropsykiatrisen hoidon alueellisista eroista. Yhteiskuntapolitiikka 2017; 82 (3): 284–295.

Mussino E, Tervola J, Duvander A. Decomposing the determinants of fathers’ parental leave use. Evidence from migration between Finland and Sweden. Stockholm: Stockholm University, Stockholm Research Reports in Demography 17, 2017.

Paavonen A, Mäkinen J, Salminen A-L. Tieto valinnanvapauden edellytyksenä. Miten Mikä Kunto? -viestintäkampanjalla onnistuttiin lisäämään tietoa nuorten kuntoutuspalveluista? Kuntoutus 2017 (2): 5–18.

Pekkala J, Blomgren J, Pietiläinen O, Lahelma E, Rahkonen O. Occupational class differences in diagnostic-specific sickness absence: a register-based study in the Finnish population, 2005–2014. BMC Public Health 2017; 17 (17): 670.

Pekkala J, Blomgren J, Pietiläinen O, Lahelma E, Rahkonen O. Occupational class differences in long sickness absence: a register-based study of 2.1 million Finnish women and men in 1996–2013. BMJ Open 2017; 7 (7): e014325-2016-014325.

Saastamoinen LK, Autti-Rämö I, Tuulio-Henriksson A, Sourander A. Lasten ja nuorten psykoosilääkkeiden käyttö kasvussa. Suom Lääkäril 2017; 72 (9): 575–579.

Seppänen-Järvelä R. Monimuotoinen implementaatiotutkimus. Sosiaalilääk Aikak 2017; 54 (2).

Tenhunen S, Airio I. Miten hyvin vuoden 2017 eläkeuudistus tunnetaan? Julkaisussa: Tenhunen S, Airio I, Kangas O, Koskenvuo K, Kuivalainen S, toim. Eläketiedon merkitys. Suomalaisten mielipiteet vuoden 2017 eläkeuudistuksesta. Helsinki: Eläketurvakeskus, Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 2, 2017: 29–46.

Tenhunen S, Airio I, Kangas O, Koskenvuo K, Kuivalainen S, toim. Eläketiedon merkitys. Suomalaisten mielipiteet vuoden 2017 eläkeuudistuksesta. Helsinki: Eläketurvakeskus, 2017.

Tervola J, Duvander A, Mussino E. Promoting parental leave for immigrant fathers. What role does policy play? Social Politics 2017; 24 (3): 269–297.

Westerinen H, Kaski M, Virta L, Kautiainen H, Pitkala KH, Iivanainen M. The nationwide register-based prevalence of intellectual disability during childhood and adolescence. J Intellect Disabil Res 2017; 61 (8): 802–809.

Wikström A, Tuulio-Henriksson A, Perälä J, Saarni S, Suvisaari J. Associations of psychotic-like or manic-like experiences with later psychiatric disorders. An 11-year follow-up study of middle-aged adults. Schizophrenia Research 2017.

Virta L, Saarinen MM, Kolho KL. Inflammatory bowel disease incidence is on the continuous rise among all paediatric patients except for the very young. A nationwide registry-based study on 28-year follow-up. J Crohns Colitis 2017; 11 (2): 150–156.

Vohlonen I, Vehviläinen A, Virta L, Husman K, Kröger H, Koistinen V. Ortopedisiin leikkauksiin liittyvät sairaalahoitojaksot ja sairauspoissaolot työikäisillä vuosina 1998 ja 2013. Suomen lääkärilehti - Finlands läkartidning 2017; 72 (17): 1085–1090.

 

2016

2015

2013

Viimeksi muokattu 3.11.2017
Sivu päivitetty 18.3.2014