Muut kuin Kelan julkaisemat

Tälle sivulle on koottu tiedot tutkijoidemme julkaisuista, jotka ovat ilmestyneet muualla kuin Kelan omissa sarjoissa. Lista on aakkosjärjestyksessä tekijän mukaan.

2017

Airio I. Aineistokuvaus ja informaation lähteet. Julkaisussa: Tenhunen S, Airio I, Kangas O, Koskenvuo K, Kuivalainen S, toim. Eläketiedon merkitys. Suomalaisten mielipiteet vuoden 2017 eläkeuudistuksesta. Helsinki: Eläketurvakeskus, Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 2, 2017: 21–28.

Airio I. Anna eläkeuudistukselle tilaisuus. Eläketurvakeskuksen blogi 22.3.2017. Helsinki: Eläketurvakeskus, 2017.

Airio I. Eläkejärjestelmän koettu oikeudenmukaisuus. Julkaisussa: Tenhunen S, Airio I, Kangas O, Koskenvuo K, Kuivalainen S, toim. Eläketiedon merkitys. Suomalaisten mielipiteet vuoden 2017 eläkeuudistuksesta. Helsinki: Eläketurvakeskus, Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 2, 2017: 97–108.

Airio I. Sairausvakuutus. Julkaisussa: Havakka P, Niemelä M, Uusitalo H, toim. Sosiaalivakuutus. Helsinki: FINVA, 2017: 125–151.

Airio I, Tenhunen S. Huolestuneisuus eläkeasioista. Julkaisussa: Tenhunen S, Airio I, Kangas O, Koskenvuo K, Kuivalainen S, toim. Eläketiedon merkitys. Suomalaisten mielipiteet vuoden 2017 eläkeuudistuksesta. Helsinki: Eläketurvakeskus, Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 2, 2017: 85–96.

Blomgren J. Transition to retirement and use of private health care. Evidence from a universal public health care system. Int J Health Serv 2017; 47 (2): 312–332.

Elfving P, Puolakka K, Kautiainen H, Virta L, Pohjolainen T, Kaipiainen-Seppänen O. Profile of initial drug therapy in paediatric systemic lupus erythematosus in Finland, 2000-2007. Clin Exp Rheumatol 2017; 35 (2): 352.

Furu K, Karlstad O, Zoega H, ym. Utilization of stimulants and atomoxetine for attention-deficit/hyperactivity disorder among 5.4 million children using population-based longitudinal data. Basic Clin Pharmacol Toxicol 2017; 120 (4): 373–379.

Hakala P. Monipuolinen tietopaketti kuntoutumisesta. Ravitsemusasiantuntija 2017 (1): 29.

Hakala P. Suolan käytössä on hyvä nuukailla. Selkälehti 2017 (1): 4–5.

Hakala P, Lyytikäinen A. Kasvisruokavalioiden monipuoliset proteiinin lähteet. Ravitsemusasiantuntija 2017 (1): 12–15.

Helne T, Hirvilammi T. The relational conception of wellbeing as a catalyst for the ecosocial transition. Julkaisussa: Matthies A, Närhi K, toim. The ecosocial transition of societies. The contribution of social work and social policy. London: Routledge, Routledge Advances in Social Work, 2017: 36–53.

Hiilamo H, Kangas O. Social policies as tools to promote security. Green European Journal 2017; 1: 132–137.

Honkanen P. Kapitalismin analyysia yhtenäisessä teoreettisessa kehikossa. Kansantaloudellinen aikakauskirja 2017; 113 (1): 102–105.

Honkanen P, Räsänen T, Simanainen M, Valaste M. EUROMOD Country Report 2013–2016. Colchester: Univerisity of Essex, Institute for Social & Economic Research (ISER), 2017.

Kangas O, Kalliomaa-Puha L. ESPN Country Profile. Brussels: European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affaris and Inclusion, 2017.

Kangas O, Kalliomaa-Puha L. ESPN Thematic Report on access to social protection of people working as self-employed or on non-standard contracts. Brussels: European Commission, 2017.

Kangas O, Niemelä M. Riskit, vakuutus ja sosiaalivakuutus. Julkaisussa: Havakka P, Niemelä M, Uusitalo H, toim. Sosiaalivakuutus. Helsinki: FINVA, 2017: 10–56.

Kangas O, Palme J, Kainu M. The multifaceted roles of the social investment state in compensating, accumulating and multiplying endowments over the life cycle. Julkaisussa: Erola J, Kilpi-Jakonen E, toim. Social inequality accross the generations. Cheltenham: Elgar, 2017: 181–203.

Kangas O, Simanainen M, Honkanen P. Basic income in the Finnish context. Intereconomics - Review of European Economic Policy 2017; 52 (2): 7–11.

Karhula ME, Salminen A, Hämäläinen PI, Ruutiainen J, Era P, Tolvanen A. Psychometric evaluation of the Finnish version of the impact on participation and autonomy questionnaire in persons with multiple sclerosis. Scand J Occup Ther 2017 (Jan 3): 1–11.

Korhonen T, Ranjit A, Tuulio-Henriksson A, Kaprio J. Smoking status as a predictor of antidepressant medication use. Journal of Affective Disorders 2017 (207): 221–227.

Koskenvuo K. Eläkeiät ja työuraeläke. Julkaisussa: Tenhunen S, Airio I, Kangas O, Koskenvuo K, Kuivalainen S, toim. Eläketiedon merkitys. Suomalaisten mielipiteet vuoden 2017 eläkeuudistuksesta. Helsinki: Eläketurvakeskus, Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 2, 2017: 63–83.

Leskelä R, Uimonen T, Virta L, Pikkujämsä S, Kopperoinen T, Mikkola H. Peruspalvelujen käyttö ja kustannukset pitkäaikaissairailla. Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon palvelujen vertailu. Suom Lääkäril 2017; 72 (6): 355–359.

Pulkka V, Kangas O. Digitaalisessa taloudessa tarvitaan joustavaa sosiaaliturvaa. Julkaisussa: Lehti M, Rossi M, toim. Digitaalinen Suomi 2017. Helsinki: Aalto-yliopisto, 2017: 579–588.

Saastamoinen LK, Autti-Rämö I, Tuulio-Henriksson A, Sourander A. Lasten ja nuorten psykoosilääkkeiden käyttö kasvussa. Suom Lääkäril 2017; 72 (9): 575–579.

Seppänen-Järvelä R. Monimuotoinen implementaatiotutkimus. Sosiaalilääk Aikak 2017; 54 (2).

Tenhunen S, Airio I. Miten hyvin vuoden 2017 eläkeuudistus tunnetaan? Julkaisussa: Tenhunen S, Airio I, Kangas O, Koskenvuo K, Kuivalainen S, toim. Eläketiedon merkitys. Suomalaisten mielipiteet vuoden 2017 eläkeuudistuksesta. Helsinki: Eläketurvakeskus, Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 2, 2017: 29–46.

Tenhunen S, Airio I, Kangas O, Koskenvuo K, Kuivalainen S, toim. Eläketiedon merkitys. Suomalaisten mielipiteet vuoden 2017 eläkeuudistuksesta. Helsinki: Eläketurvakeskus, 2017.

Virta L, Saarinen MM, Kolho KL. Inflammatory Bowel Disease incidence is on the continuous rise among all paediatric patients except for the very young. A nationwide registry-based study on 28-year follow-up. J Crohns Colitis 2017; 11 (2): 150–156.

2016

2015

2013

Viimeksi muokattu 20.4.2017
Sivu päivitetty 18.3.2014