Tutkimusjulkaisujen toimituskunta

Kelan tutkimusjulkaisujen toimituskunta kehittää ja ohjaa Kelan tieteellistä julkaisutoimintaa ja edistää Kelan tutkimusjulkaisujen tunnettuutta. Se ottaa kantaa julkaisutoiminnan yleisiin linjoihin, esimerkiksi tieteellisten sarjojen uudistamiseen.

Toimituskunta perehtyy julkaistavaksi tarjottuihin käsikirjoituksiin ja osallistuu niiden vertaisarvioinnin järjestämiseen.

Kelan tieteellisten julkaisujen päätoimittaja on Kelan tutkimuspäällikkö Jaana Martikainen, jolle toimituskunta

  • tekee ehdotukset käsikirjoituksen vertaisarvioijiksi
  • esittää kantansa käsikirjoituksen soveltuvuudesta Kelan julkaisuksi
  • esittää kantansa soveltuvasta julkaisusarjasta tai käsikirjoituksen julkaisemisesta erillisjulkaisuna.

Tutkimusjulkaisujen toimituskunnasta Tarja Hyvärinen (etunimi.sukunimi@kela.fi) ottaa vastaan valmiita käsikirjoituksia.

Kelan tutkimusjulkaisujen toimituskunnan jäsenet:
Mia Hakovirta, akatemiatutkija, Turun yliopisto
Tuula Helne, VTT, johtava tutkija, Kela
Heikki Hiilamo, VTT, FT, professori, Helsingin yliopisto
Katariina Hinkka, dosentti, johtava tutkijalääkäri, Kela
Tarja Hyvärinen, vastaava julkaisutoimittaja, Kela
Kristiina Härkäpää, professori, Lapin yliopisto
Olli Kangas, professori, Kela
Toomas Kotkas, professori, Itä-Suomen yliopisto
Jaana Martikainen, Kelan tutkimusjulkaisujen päätoimittaja, FaT, tutkimuspäällikkö, Kela
Kari-Pekka Martimo, LT, johtava ylilääkäri, Työterveyslaitos
Mikko Niemelä, dosentti, tutkimusprofessori, johtava tutkija, Kela
Marketta Rajavaara, professori, Helsingin yliopisto
Anna-Liisa Salminen, dosentti, tutkimustiimin päällikkö, Kela
Maini Tulokas, julkaisutoimittaja, Kela
Liina-Kaisa Tynkkynen, FT, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto; erikoistutkija, THL

 

Viimeksi muokattu 18.1.2017
Sivu päivitetty 19.10.2012