Kela-tärpit

Olemme koonneet sinulle lyhyitä tietoiskuja Kela-asioista. Vilkaise omaa elämäntilannettasi koskevat ajankohtaiset vinkit ja vinkkaa hyödyllisimmästä myös muille sosiaalisessa mediassa!

Katso kaikki Kela-tärpit.

Sateenkaariperheiden Kela-asiat uudistuvat – muista ilmoittaa Kelalle avoliitosta!


Maaliskuussa 2017 Kelan etuuksiin tulee muutoksia, jotka liittyvät välillisesti tasa-arvoiseen avioliittolakiin. Jatkossa kaikkia avio- ja avopareja kohdellaan sukupuolesta riippumatta yhdenvertaisesti. Myös avoparien ja yksinhuoltajaisien etuuksiin voi tulla muutoksia. Ilmoita avoliitostasi ajoissa Kelaan, jotta etuudet maksetaan sinulle oikein.


 

1. Vanhempain- ja isyysrahaoikeus ei jatkossa edellytä parisuhteen rekisteröintiä ja perheen sisäistä adoptiota.
Äidin naispuolisella avio- tai avopuolisolla on jatkossa oikeus vanhempain- ja isyysrahaan samoin perustein kuin äidin miespuolisella puolisolla. Esimerkiksi isyysrahaa voidaan maksaa heti lapsen syntymästä alkaen.

Avioliittolain muutoksen myötä myös samaa sukupuolta olevat parit voivat adoptoida lapsen. Jos kaksi miestä tai naista adoptoi lapsen yhdessä, he voivat sopia keskenään, kumpi hakee isyysrahaa.

Uusia säännöksiä sovelletaan, jos vanhempainpäivärahakausi on alkanut 1.3.2017 tai sen jälkeen. Muutokset eivät vaikuta vanhempainpäivärahakausien pituuteen.

Rekisteröidyssä parisuhteessa eläviin puolisoihin sovelletaan samoja vanhempainpäivärahasäännöksiä kuin aviopuolisoihin.

2. Yksinhuoltajaisä saa jatkossa isyys- ja vanhempainrahaa.
Lapsen hoidosta vastaavalla isällä on jatkossa oikeus isyys- ja vanhempainrahaan. Sen edellytyksenä ei enää ole avio- tai avoliitto lapsen äidin kanssa. Isän puolisolla ei kuitenkaan toistaiseksi ole oikeutta vanhempainpäivärahoihin.

Vanhempainrahaa voidaan maksaa siitä lähtien, kun isä ottaa lapsen hoitoonsa. Jos isä ottaa lapsen hoitoonsa jo äitiysrahakaudella, isällä on oikeus vanhempainrahaan jo silloin.

Uusia säännöksiä sovelletaan, jos isä on ottanut lapsen hoitoonsa 1.3.2017 tai sen jälkeen.

3. Elatustukea ei makseta, jos lapsella on kaksi elatusvelvollista vanhempaa.
Muutos koskee sellaisia naisparien perheitä, joissa toinen vanhemmista on adoptoinut puolisonsa lapsen, jolla ei ole vahvistettua isää. Adoptioprosessin aikana elatustukea maksetaan kuten ennenkin.

4. Myös avoparien etuudet muuttuvat.
Muista ilmoittaa avoliitosta Kelaan. Tasa-arvoinen avioliitto muuttaa myös avoliiton käsitteen. Perhe-etuuksissa samaa sukupuolta oleva puoliso tai hänen tulonsa voivat vaikuttaa lastenhoidon tukien ja lapsilisän määrään sekä myöntämisperusteisiin. Esimerkiksi lapsilisän yksinhuoltajakorotukseen ei ole enää oikeutta. Erityishoitorahaa voi puolestaan saada ajalta, jolla hoitaa samaa sukupuolta olevan avopuolisonsa lasta. Huomaa, että avoliitto voi vaikuttaa myös muihin Kelan etuuksiin.

Jos asut avoliitossa samaa sukupuolta olevan puolison kanssa, ilmoita siitä Kelaan. Näppärimmin hoidat ilmoituksen verkossa: www.kela.fi/asiointi. Avioliitosta tai rekisteröidystä parisuhteesta ei tarvitse ilmoittaa. Niistä Kela saa tiedon automaattisesti.

 

Lue lisää: