Muiden sosiaalietuuksien vaikutus peruspäivärahaan

Ei oikeutta peruspäivärahaan

Sinulla ei ole oikeutta peruspäivärahaan, jos sinulla on oikeus saada äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa.

Jos opiskelet päätoimisesti, et voi saada peruspäivärahaa opiskeluaikana etkä opiskelun välisiltä loma-ajoilta. Päiväopinnot ammattioppilaitoksessa sekä tutkintotavoitteiset korkeakoulu- tai yliopisto-opinnot ovat aina päätoimista opiskelua. Päätoimisen opiskelun määrittelee TE-toimisto.

Et voi saada peruspäivärahaa, jos olet työkyvytön. Työkyvyttömänä pidetään henkilöä, joka saa sairauspäivärahaa, osasairauspäivärahaa, työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea tai muuta täyden työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa etuutta.

Jos olet työtön ja sairastut, sinulla on oikeus saada peruspäivärahaa sairausvakuutuslain mukaiselta omavastuuajalta, jolta et voi saada sairauspäivärahaa. Jos sairauspäiväraha omavastuuajan jälkeen on peruspäivärahaa pienempi, sairauspäivärahana maksetaan vähintään 86 prosenttia peruspäivärahan määrästä.

Jos olet työttömänä saanut enimmäisajan (300 päivää) sairauspäivärahaa, työkyvyttömyyseläkehakemus on vireillä tai hylätty ja työttömyysturvan saantiedellytykset ovat voimassa, työkyvyttömyys ei estä peruspäivärahan saamista. Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon työttömäksi työnhakijaksi viimeistään seuraavana päivänä sairauspäivärahan loppumisesta (ks. tarkemmin Sairauden pitkittyessä).

Vanhuuseläkkeet (eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta) ja työttömyyseläke estävät peruspäivärahan saamisen. Sen sijaan ulkomailta maksettava työkyvyttömyyseläke ainoastaan vähentää peruspäivärahan määrää. Samoin kansaneläkelain mukainen työkyvyttömyyseläke, jota maksetaan pysyvän sokeuden, liikuntakyvyttömyyden tai avuttomuuden takia, sekä työnantajan työntekijälle järjestämä lisäeläke vähentävät peruspäivärahan määrää.

Peruspäivärahasta vähennettävät etuudet

Peruspäivärahan saajalle myönnetyt muut sosiaalietuudet vähennetään yleensä peruspäivärahasta. Lisätietoja kohdasta Omat tulot vaikuttavat peruspäivärahaan.

Viimeksi muokattu 11.10.2016
Sivu päivitetty 1.1.2015