Työtön vai ei?

Työ- ja elinkeinotoimisto antaa Kelalle työvoimapoliittisen lausunnon. Siinä määritellään, oletko työtön työnhakija, jolle voidaan maksaa peruspäivärahaa. Jos olet päätoiminen opiskelija tai yrittäjä, et voi saada peruspäivärahaa.

Päätoimisia opintoja voidaan kuitenkin tukea peruspäivärahalla silloin, jos kyse on työnhakijan omaehtoisista opinnoista, joista on sovittu työllistymissuunnitelmassa.

Pidä työnhakusi voimassa

Saadaksesi peruspäivärahaa sinulla on velvollisuus hakea aktiivisesti työtä ja ottaa vastaan tarjottua työtä tai koulutusta. Pidä työnhaku voimassa työ- ja elinkeinotoimiston määräämällä tavalla. Peruspäivärahaa ei makseta ajalta, jolta työnhakusi ei ole voimassa.

Lomautetut

Jos sinut on lomautettu, etkä saa ansiopäivärahaa, voit olla oikeutettu peruspäivärahaan tai työmarkkinatukeen.

Jos kieltäydyt työstä tai koulutuksesta

Työ- ja elinkeinotoimisto voi evätä sinulta määräajaksi oikeutesi peruspäivärahaan mm. silloin, jos kieltäydyt tarjotusta työstä tai koulutuksesta ilman pätevää syytä.

Lisätietoa työttömyyden määrittelystä ja työttömyysturvaan liittyvistä karensseista saat työ- ja elinkeinotoimistosta ja neuvontapuhelimesta.

Viimeksi muokattu 11.10.2016
Sivu päivitetty 19.10.2012