Siirry sisältöön

Kohdennetut haut

Näillä sivuilla ilmoitetaan avoinna olevista KKRL12§:n mukaisista kuntoutuksen kehittämistoiminnan hankkeisiin liittyvistä kohdennetuista hauista. Kohdennetulla haulla tarkoitetaan tiettyihin hankkeisiin liittyviä tutkimushankkeita, kirjallisuuskatsauksia ja/tai markkinakartoituksia.

Tutkijahaku NEET-nuorten kuntoutuspalveluiden kehittämiseen liittyen

Kelassa kehitetään työelämän, koulutuksen ja harjoittelun ulkopuolella olevien nuorten (jatkossa NEET-nuoret, Not in Employment, Education or Training) palveluita osana ammatillisen kuntoutuksen lainmuutoksen valmistelua. Projektin tavoitteena on kehittää NEET-nuorten ohjausta Kelan kuntoutuspalveluihin ja kehittää uusia matalan kynnyksen palveluita. Tutustu projektisuunnitelmaan.

NEET-nuorille tarjotaan Kelan ammatillista kuntoutusselvitystä kevyemmin perustein 1.3.2018 lukien.  Tämä tarkoittaa sitä, että kuntoutukseen hakeudutaan ilman lääketieteellistä diagnoosia silloin kun toimintakyky on oleellisesti alentunut. Nuoret ohjautuvat palveluun terveydenhuollon lisäksi mm. Kelan toimeentuloetuuksista (perustoimeentulo, sairaspäiväraha, sotilasavustus, opintotuki), etsivästä nuorisotyöstä, Ohjaamoista ja sosiaalityöstä. Lisäksi hakumenettelyä kevennetään suulliseksi hakemiseksi. Kokeiltavina palveluina ovat ammatillinen kuntoutusselvitys ja uusi valmentava palvelu.

Ammatillinen kuntoutusselvitys toteutetaan hyväksytyn palvelukuvauksen mukaan.

Kelassa käynnistyy 1.6.2018 uusi valmentava kuntoutuspalvelu. Tavoitteena on selvittää nuoren elämäntilannetta ja motivoida kuntoutukseen. Kyseisestä palvelusta tulee nuoren elämäntilanteeseen siirreltävä palvelu. Tämä tarkoittaa, että nuori voi saada palvelua yksilöllisen tarpeen mukaan (enintään 20 x 60 minuuttia) toistuvasti esimerkiksi ennen tai jälkeen muun ammatillisen kuntoutuksen. Tärkeintä palvelussa on nuoren ja valmentajan välille rakentuva kestävä luottamussuhde ja tuen antaminen ilman tiukkoja aikarajoja. Palvelu toteutetaan käyttäen ratkaisukeskeistä ja voimavarasuuntautunutta lähestymistapaa. Palvelu tulee olemaan lähellä nuoren arkea ja suunnitelmana on, että palvelua toteuttava valmentaja jalkautuu nuoren luo ja hänen verkostoihinsa. Kuntoutuksen enimmäisaika on 10 kuukautta. Palvelukuvaus valmistuu kevään 2018 aikana.

Etsimme tutkijatahoa toteuttamaan uusien palvelujen arviointitutkimuksen.

Tutkimuksen tehtävänä on:

  • kuvata Kelan ammatilliseen kuntoutusselvitykseen ja uuteen valmentavaan palveluun ohjautuvien NEET-nuorten kohderyhmää
  • kuvata ja arvioida tapoja, joilla NEET-nuoret ohjautuvat Kelan ammatilliseen kuntoutusselvitykseen
  • arvioida uusiin ohjeisiin perustuvaa NEET-nuoren toimintakyvyn arvioinnin onnistumista kuntoutuksen ratkaisutyössä
  • arvioida uuden valmentavan palvelun soveltuvuutta ja toimivuutta.

Tutkimustehtäviin haetaan vastauksia monitahoarvioinnin keinoin. Palveluun liittyvä rekisteritutkimus toteutetaan erikseen. Uusia palveluita tarjotaan kaikissa Kelan vakuutuspiireissä, mutta tutkimus rajataan eteläiseen ja pohjoiseen vakuutuspiiriin.  Tutkimukseen tulee mukaan noin 400 asiakasta.

Arviointitutkimus tukee tulevaa ammatillisen kuntoutuksen lainmuutosta, jonka sisältöä varten tarvitaan lisätietoa NEET-kohderyhmästä sekä heidän toimintakyvystään. Tutkimus toteutetaan läheisessä yhteistyössä Kelan projekti- ja ohjausryhmän kanssa.

Tehtävän toteutus edellyttää tutkijalta/tutkijoilta arviointitutkimuksen sekä siihen liittyvien menetelmien osaamista. Tehtävä edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa ja yhteistyökykyä sekä terveydenhuollon ja kuntoutusjärjestelmän tuntemusta.

Tehtävä alkaa mahdollisimman pian ja päättyy 30.6.2019 Tehtävä toteutetaan tutkimussopimuksella tutkijan yrityksen / organisaation kanssa. Tutkijat ja heidän organisaationsa vastaavat tutkimuksen toteutuksesta sen eri vaiheineen.

Kirjalliset hakemukset lähetetään 5.2.2018 klo 09.00 mennessä kuntoutushanke@kela.fi sähköpostiosoitteeseen. Hakemuksista on tultava esille tutkijataho (tutkimusorganisaatio) sekä tutkijan/tutkijoiden nimi, koulutus, tutkimusmenetelmäosaaminen, työkokemus ja julkaisuluettelo.  Hakemuksen liitteenä tulee olla alustava tutkimussuunnitelma, joka laaditaan tässä esitettyä rakennetta käyttäen sekä kustannusarvio (Kelan lomake). Linkki hakulomakkeisiin

Hakemusten arvioinnissa kiinnitetään huomiota tutkijoiden osaamiseen (kriteerit yllä), kustannuksiin, tutkimussuunnitelman relevanssiin, toteutettavuuteen ja realistisuuteen.

Tiedusteluihin vastaavat sähköpostitse:

Etuuspäällikkö Seija Sukula ja tutkimustiimin päällikkö Anna-Liisa Salminen. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kela.fi