Vuokra-asunto

Kela voi maksaa asumistukea ruokakunnan vakinaisen vuokra-asunnon asumismenoihin.

Vuokra-asunnon asumismenoiksi hyväksytään:

  • vuokra
  • erikseen maksettavat vesimaksut ja lämmityskustannukset

Erikseen maksettavana vesimaksuna hyväksytään 18 e/kk henkilöä kohden.

Erikseen maksettavina lämmityskustannuksina vuonna 2017 hyväksytään:
Ruokakunnan koko e/kk

Etelä-Savon, Pohjois-Savon
ja Pohjois-Karjalan maakunnat
e/kk

Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun
ja Lapin maakunnat
e/kk

1 henkilö 41 43 44
+ lisähenkilöä kohden 14 15 15

Jos ruokakuntaan kuuluu useampi kuin yksi henkilö, lämmityskustannuksiin lisätään 14 euroa jokaista lisähenkilöä kohden.

Lämmityskustannuksia korotetaan 4 % Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa ja 8 % Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnissa

Vuokrasopimus

Vuokra-asunnolla tarkoitetaan asuntoa, jonka hallinta perustuu asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaiseen vuokrasopimukseen. Kun asumistukea haetaan, vuokrasopimuksen tulee olla kirjallinen.

Asumistukea voidaan maksaa myös alivuokra-asuntoon. Alivuokra-asunnon hallinnan tulee perustua pää- ja alivuokralaisen väliseen vuokrasopimukseen tai suoraan vuokranantajan kanssa tehtyyn vuokrasopimukseen.

Jos ruokakunnalla on alivuokralainen, Kela vähentää alivuokralaisen maksaman vuokran ruokakunnan asumismenoista.

Asumistukea ei makseta hotelleihin, yömajoihin tai muihin majoitusliikkeisiin, koska niissä asuminen ei perustu vuokrasopimukseen. Asumistukea voidaan kuitenkin maksaa sellaiseen palvelu- tai tukiasuntoon, josta on tehty vuokrasopimus.

Asumistukea ei makseta myöskään silloin, jos asunnon hallinta perustuu palkkaan sisältyvään asuntoetuun tai ruokakunnalla ei muutoin ole asunnosta maksettavia asumismenoja.

Esimerkki: vuokra-asunnon asumistuki

Anna asuu 5-vuotiaan tyttärensä Saaran kanssa Helsingissä vuokra-asunnossa. Anna maksaa vuokraa 883 e/kk ja erillistä vesimaksua 20 e/hlö.

Annan asumistuessa huomioon otettavat tulot ovat 816 e/kk.

Perusomavastuun määrä lasketaan seuraavasti:

0,42 x [816 - (597 + 99x1 + 221x1)] =
0,42 x (816 – 917) =
0,42 x 0 = 0

Tulojen pienuuden vuoksi perusomavastuuta ei tule ollenkaan.

Asumismenoiksi hyväksytään vuokra (883 e/kk) sekä vesimaksu normin mukaan (18 e/hlö/kk). Hyväksyttävien asumismenojen määrä on 919 e/kk.

Helsingissä kahden hengen ruokakunnan asumismenoiksi hyväksytään lain mukaan enintään 735 e/kk.

Koska hyväksyttävien asumismenojen määrä on suurempi kuin enimmäisasumismenojen määrä, lasketaan asumistuen määrä enimmäisasumismenojen mukaan. Asumistuki on 80 prosenttia asumismenojen ja perusomavastuun erotuksesta:

0,8 x (735 – 0) = 0,8 x 735 = 588,00 e

Annan ja Saaran asumistuki on 588,00 e/kk

 

Lisätietoja

Viimeksi muokattu 23.3.2017
Sivu päivitetty 1.1.2017