Vuokra-asunto

Kela voi maksaa asumistukea vuokra-asuntoon. Kun haet asumistukea, Kela tarkistaa vuokrasuhteen ja sen ehdot kirjallisesta vuokrasopimuksesta.

Kela ei maksa asumistukea hotelleihin, täysihoitoloihin, yömajoihin tai muihin majoitusliikkeisiin, koska niissä asuminen ei perustu vuokrasopimukseen. Kela voi maksaa asumistukea kuitenkin sellaiseen palvelu- tai tukiasuntoon, josta on tehty vuokrasopimus.

Työsuhdeasunnossa Kela hyväksyy vuokraksi vain itse maksetun vuokran.

Vuokra-asunnossa asumismenoja ovat vuokra sekä vesi- ja lämmitysmaksut, jos ne eivät sisälly vuokraan. Vesi- ja lämmitysmaksut otetaan huomioon todellisten maksujen suuruisina, mutta kuitenkin enintään niiden enimmäismäärien mukaisina, jotka on vahvistettu valtioneuvoston asetuksessa.

Vuokra-asuntojen vesi- ja lämmitysmaksujen enimmäismäärät

Vesi
28,07 e / kk / henkilö
Lämmitys
Asunnon pinta-ala (m²) kerrotaan
1,27 eurolla I lämmitysryhmään kuuluvissa kunnissa
1,40 eurolla II lämmitysryhmään kuuluvissa kunnissa
1,55 eurolla III lämmitysryhmään kuuluvissa kunnissa

* Asunnon sijaintikunnan mukainen lämmitysryhmä on määritelty valtioneuvoston asetuksessa.

Kuntien jako lämmitysryhmiin perustuu lämmityskustannusten suuruuteen Suomessa. Etelä-Suomen kunnat ja Ahvenanmaa kuuluvat I lämmitysryhmään, Keski-Suomen kunnat kuuluvat II lämmitysryhmään ja Pohjois-Suomen kunnat, joissa lämmittäminen on kalleinta, kuuluvat III lämmitysryhmään.

Viimeksi muokattu 10.12.2013
Sivu päivitetty 01.01.2014