Korvattavat kustannukset

Työterveyshuollon palvelut kohdistuvat työolosuhteisiin, työyhteisöön tai yksittäiseen työntekijään. Työterveyshuoltolaki määrittelee työterveyshuollon sisällön.

Työnantaja saa korvausta tarpeellisista ja kohtuullisista työterveyshuollon ja sairaanhoidon kustannuksista. Toimintaa on toteutettava hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteiden mukaisesti ja palveluiden on oltava maksuttomia työntekijöille.

Korvattavia kustannuksia syntyy

  • työterveyshuollon ammattihenkilöiden eli työterveyslääkäreiden ja -hoitajien palveluista
  • ammattihenkilöiden tarvitsemista asiantuntijapalveluista
  • ammattihenkilöiden tarvitsemista laboratorio- ja radiologisista tutkimuksista
  • työpaikan ensiapuvalmiuden ylläpitämisestä
  • muista työterveyshuollon toteuttamiseen tarpeellisten voimavarojen käytöstä
  • työterveysaseman ylläpidosta ja varustamisesta työnantajan omalla työterveysasemalla.

Työterveyshuollon asiantuntijoiden kustannuksia voidaan korvata vain, kun työterveyshuollon ammattihenkilöt ovat arvioineet esim. työpaikkaselvitysten ja terveystarkastusten perusteella asiantuntijapalvelujen tarpeen. Asiantuntijoita ovat fysioterapeutit ja psykologit sekä työhygienian, sosiaalialan, ergonomian, teknisen alan, maatalouden, työnäkemisen, ravitsemuksen, puheterapian ja liikunnan alan asiantuntijat.

Erikoislääkärin palvelut ja tutkimukset korvataan työterveyshuoltona silloin, kun työterveyslääkäri on pyytänyt erikoislääkärin konsultaatioita arvioidakseen työntekijän työkykyä ja hoitomahdollisuuksia. Työkyvyn arviointi- ja hoitovastuu säilyy työterveyslääkärillä.

Korvattavia kustannuksia voi syntyä myös työterveyshuollon sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon (korvausluokka II) etäpalveluista. Korvausta maksetaan 1.3.2016 alkaen muodostuneista etäpalvelujen kustannuksista, kun muut korvaamisen edellytykset täyttyvät. Ehkäisevän työterveyshuollon (korvausluokka I) etäpalvelut eivät toistaiseksi oikeuta korvaukseen.  

Työterveyshuollon kustannukset jaetaan kahteen korvausluokkaan:

  • Korvausluokkaan I kuuluvat ehkäisevän toiminnan ja työntekijöiden työkykyä ylläpitävän toiminnan kustannukset, joita syntyy esim. työpaikkaselvityksistä, työpaikkakäynneistä, terveystarkastuksista ja työterveyteen liittyvästä neuvonnasta.
  • Korvausluokkaan II kuuluvat työterveyshuollon lisäksi järjestetyn yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset.

Lue lisää

Viimeksi muokattu 11.5.2016
Sivu päivitetty 26.2.2016