Työnantajan työterveyshuollon laskennalliset enimmäismäärät

Työnantaja hakee korvausta työterveyshuollon kustannuksista takautuvasti tilikauden päättymisen jälkeen. Kela vahvistaa laskennalliset enimmäismäärät vuosittain jälkikäteen yleistä kustannuskehitystä vastaaviksi. Sen vuoksi viimeisimmät vahvistetut enimmäismäärät ovat vuodelta 2016. Kela käyttää niitä vuoden 2016 korvaushakemusten ratkaisuissa.

Laskennalliset enimmäismäärät vuonna 2016
Enimmäismäärät 2016

Kustann     usten
    enimmäismäärä (€/v)

Korvauksen
    enimmäismäärä (€/v)

50 % 60%
Työntekijäkohtainen enimmäismäärä (vähintään 10 työntekijää)

Korvausluokka I

169,00 84,50 101,40

Korvausluokka II

253,40 126,70
Työnantajakohtainen enimmäismäärä (enintään 9 työntekijää)

Korvausluokka I

1 690,00 845,00 1 014,00

Korvausluokka II

2 534,00 1 267,00

Työnantajan työterveyshuollon kustannukset saattavat joissakin tilanteissa olla poikkeuksellisen suuret. Korvauksen määrää voidaan korottaa, kun

  • työnantajan eri toimipaikkojen työntekijöiden lukumäärä on yhteensä enintään 9 työntekijää
  • omaa tai yhteistä työterveysasemaa ylläpitävälle työnantajalle on syntynyt poikkeuksellisen suuria kustannuksia. Näitä kustannuksia on voinut aiheutua tutkimus-, hoito- ja toimistolaitteiston, kaluston tai työterveyshuollon tietojärjestelmien hankinnasta.

Lue lisää

Viimeksi muokattu 1.6.2017
Sivu päivitetty 15.12.2015