Työnantajan työterveyshuollon laskennalliset enimmäismäärät

Työnantaja hakee korvausta työterveyshuollon kustannuksista takautuvasti tilikauden päättymisen jälkeen. Kela vahvistaa laskennalliset enimmäismäärät vuosittain jälkikäteen yleistä kustannuskehitystä vastaaviksi. Sen vuoksi viimeisimmät vahvistetut enimmäismäärät ovat vuodelta 2015. Kela käyttää niitä vuoden 2015 korvaushakemusten ratkaisuissa.

Laskennalliset enimmäismäärät vuonna 2015
Enimmäismäärät 2015

Kustann     usten
    enimmäismäärä (e/v)

Korvauksen
    enimmäismäärä (e/v)

50 % 60%
Työntekijäkohtainen enimmäismäärä (vähintään 10 työntekijää)

Korvausluokka I

167,50 83,75 100,50

Korvausluokka II

251,40 125,70
Työnantajakohtainen enimmäismäärä (enintään 9 työntekijää)

Korvausluokka I

1675,00 837,50 1005,00

Korvausluokka II

2514,00 1257,00

Työnantajan työterveyshuollon kustannukset saattavat joissakin tilanteissa olla poikkeuksellisen suuret. Korvauksen määrää voidaan korottaa, kun

  • työnantajan eri toimipaikkojen työntekijöiden lukumäärä on yhteensä enintään 9 työntekijää
  • omaa tai yhteistä työterveysasemaa ylläpitävälle työnantajalle on syntynyt poikkeuksellisen suuria kustannuksia. Näitä kustannuksia on voinut aiheutua tutkimus-, hoito- ja toimistolaitteiston, kaluston tai työterveyshuollon tietojärjestelmien hankinnasta.

Lue lisää

Viimeksi muokattu 11.5.2016
Sivu päivitetty 15.12.2015