Työnantajan työterveyshuollon laskennalliset enimmäismäärät

Työnantaja hakee korvausta työterveyshuollon kustannuksista takautuvasti tilikauden päättymisen jälkeen. Kela vahvistaa laskennalliset enimmäismäärät vuosittain jälkikäteen yleistä kustannuskehitystä vastaaviksi. Sen vuoksi viimeisimmät vahvistetut enimmäismäärät ovat vuodelta 2017. Kela käyttää niitä vuoden 2017 korvaushakemusten ratkaisuissa.

Laskennalliset enimmäismäärät vuonna 2017
Enimmäismäärät 2017

Kustannusten enimmäismäärä (€/v)

Korvauksen enimmäismäärä (€/v)

50% 60%

Työntekijäkohtainen enimmäismäärä

Korvausluokka I

169,50 84,75 101,70

Korvausluokka II

254,10 127,05
Työnantajakohtainen enimmäismäärä (enintään 9 työntekijää)

Korvausluokka I

1 695,00 847,50 1 017,00

Korvausluokka II

2 541,00 1 270,50

Työnantajan työterveyshuollon kustannukset saattavat joissakin tilanteissa olla poikkeuksellisen suuret. Korvauksen määrää voidaan korottaa, kun

  • työnantajan eri toimipaikkojen työntekijöiden lukumäärä on yhteensä enintään 9 työntekijää
  • omaa tai yhteistä työterveysasemaa ylläpitävälle työnantajalle on syntynyt poikkeuksellisen suuria kustannuksia. Näitä kustannuksia on voinut aiheutua tutkimus-, hoito- ja toimistolaitteiston, kaluston tai työterveyshuollon tietojärjestelmien hankinnasta.

Lue lisää