Kotihoidon tuen määrä

Lasten kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha ja perheen tuloista riippuen hoitolisä. Kuntalisän määrä ja myöntämisedellytykset ovat kuntakohtaisia. Kaikki kuntalisät eivät ole toimeenpantavissa Kelan kautta. Lisätietoja kuntalisästä saat kotikunnastasi.

Hoitorahaa maksetaan jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta erikseen. Hoitoraha on

  • yhdestä alle 3-vuotiaasta 342,53 e/kk
  • muista perheen alle 3-vuotiaista lapsista kustakin 102,55 e/kk
  • yli 3-vuotiaista, alle kouluikäisistä lapsista 65,89 e/kk kustakin.

Hoitolisään vaikuttavat perheen koko ja bruttotulot. Hoitolisä on enintään 183,31 e/kk. Sitä maksetaan vain yhdestä lapsesta. Laske laskurilla, paljonko tukea saat.

Perheen koko(henkilöä)* Tulot, joilla saa täyden hoitolisän Vähennys-prosentti Tulot, joilla ei saa hoitolisää
2 1 160 e/kk 11,5 2 753,96 e/kk
3 1 430 e/kk 9,4 3 380,06 e/kk
4 tai enemmän 1 700 e/kk 7,9 4 020,32 e/kk

* Perheen kokoon lasketaan mukaan enintään 4 henkilöä: 2 aikuista ja enintään 2 alle kouluikäistä lasta. Lasta, jonka perusteella maksetaan vanhempainpäivärahaa, ei huomioida perheen henkilömäärässä.

Hoitolisä maksetaan täysimääräisenä, jos perheen kuukausitulot eivät ylitä perheen koon mukaan määräytyvää tulorajaa. Tulorajan ylittävä tulo vähentää hoitolisän täyttä määrää perheen koon mukaan määräytyvällä prosenttiosuudella tulorajan ylittävästä tulosta.

Indeksitarkistus

Kela tarkistaa vuosittain kotihoidon tuen indeksillä, mikä voi muuttaa tuen määrää. Asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään indeksitarkistuksen vuoksi, vaan Kela muuttaa määrän automaattisesti.

Muiden tukien vaikutus kotihoidon tukeen

Kelan muut etuudet voivat vaikuttaa kotihoidon tukeen. Laske laskurilla, miten muut etuudet vaikuttavat kotihoidon tukeesi.

Perhe voi saada samaan aikaan hoitorahaa ja äitiys- tai vanhempainrahaa, jos hoitorahan määrä perheen muista alle kouluikäisistä lapsista ylittää äitiys- tai vanhempainrahan määrän. Käytännössä näin käy vain, jos perheessä on useita alle kouluikäisiä lapsia, joita ei hoideta kunnallisessa päivähoidossa tai yksityisen hoidon tuella. Hoitorahaa ei makseta lapsesta, jonka perusteella maksetaan vanhempainpäivärahaa. Tuloista riippuen, voi hoitolisää kuitenkin jäädä maksuun äitiys- ja vanhempainrahakaudella.

Hoitorahaan ei vaikuta isyysraha, joka maksetaan äitiys- ja vanhempainrahakaudella (1-18 arkipäivää). Vanhempainrahakauden jälkeen saatu isyysraha kuitenkin vaikuttaa hoitorahaan, kuten äitiysraha ja vanhempainraha, joten laske, voiko tukia saada samaan aikaan. Lastenhoidon tukea ei makseta kuukautta lyhyemmältä ajalta. Kuukauden vähimmäisehto täyttyy esimerkiksi silloin, kun äidin ja isän yhteenlaskettu tukijakso kestää yhtäjaksoisesti yli kuukauden. Vähimmäisehtoon voidaan laskea myös lastenhoidon tukea edeltävä äitiys- ja vanhempainrahakauden aika, jolta perhe olisi periaatteessa voinut saada lasten kotihoidon tukea, vaikka sitä ei jäänyt maksettavaksi, koska päiväraha oli isompi kuin lastenhoidon tuki.

Hoitolisää voi saada normaalisti, jos perheen yhteenlasketut bruttotulot eivät estä sitä. Hoitolisässä tuloina otetaan huomioon mm.

  • vanhempainpäiväraha
  • sairauspäiväraha ja
  • työttömyysturva.

Myös mahdolliset ulkomailta maksettavat perhe-etuudet saattavat vaikuttaa tukeen. Opintotuki ei vaikuta kotihoidon tukeen, mutta tuki katsotaan tuloiksi opintotuen tulorajaa laskettaessa.

Jos saat toista etuutta kotihoidon tuen lisäksi, kotihoidon tukea verotetaan usein sivutulona. Tarkista veroasiat osoitteessa www.vero.fi.

Jos saat työttömyysetuutta, siitä vähennetään sinun tai puolisosi saama kotihoidon tuki. Puolisosi saamaa kotihoidon tukea ei kuitenkaan vähennetä, jos puoliso itse hoitaa lasta eikä hänellä siitä syystä tai syystä, että hän saa vanhempainpäivärahaa, olisi oikeutta työttömyysetuuteen.  Jos sinä ja puolisosi molemmat saatte työttömyysetuutta, tehdään vähennys kotihoidon tukea saavan puolison työttömyysetuudesta.

Esimerkki vanhempainpäivärahan vaikutuksesta kotihoidon tukeen

Äiti saa vauvastaan äitiysrahaa 800 e/kk. Nuorimmaisen lisäksi äiti hoitaa kotona perheen 2-, 5- ja 6-vuotiaita lapsia, joista hän hakee hoitorahaa. Hoitorahaa maksetaan, jos sen määrä ylittää äitiysrahan määrän: hoitoraha 342,53 e + perheen muista lapsista 65,89 e + 65,89 e = 474,31 e. Tässä esimerkissä hoitorahaa ei jää maksettavaksi, sillä äitiysrahan määrä ylitti hoitorahan määrän.

Esimerkki vanhempainpäivärahan vaikutuksesta hoitolisään

Äiti saa vauvastaan äitiysrahaa 24 euroa päivässä eli 600 e/kk. Vauvan lisäksi äiti hoitaa kotona perheen 2-, 5- ja 6-vuotiaita lapsia, joista hän hakee hoitorahaa. Hoitoraha on 342,53 e + perheen muista lapsista 65,89 e + 65,89 e = 474,31 e/kk. Perheen kotihoidon tuen hoitolisässä huomioidaan tulona 600 euroa – 474,31 euroa = 125,69 euroa.

Lisätietoja

Viimeksi muokattu 11.11.2015
Sivu päivitetty 1.1.2015