Kotihoidon tuen verotus

Lasten kotihoidon tuki on veronalaista tuloa ja sitä verotetaan verolakien mukaan. Vaikka tuki on pienempi kuin palkka, ennakonpidätysprosentti ei välttämättä ole pienempi. Tämä johtuu siitä, että tuesta ei voi tehdä verotuksessa samoja vähennyksiä kuin palkkatulosta.

Verokorttia ei tarvitse toimittaa Kelaan. Kela saa perusverokorttien ennakonpidätystiedot suoraan Verohallinnosta.

Jos saat kotihoidon tuen lisäksi palkkaa tai muuta veronalaista etuutta, kuten vanhempainpäivärahaa, kotihoidon tukea verotetaan lisäprosentin mukaan, jos et hae muutosverokorttia.

Lisäprosentti on yleensä sama kuin sivutulon prosentti. Jos sivutuloprosenttisi poikkeaa lisäprosentista, toimita sivutuloverokortti Kelalle, sillä Kela ei saa tietoa suoraan verottajalta.

Ennakonpidätyksen suuruus

Kotihoidon tuen ennakonpidätys on yleensä palkan veroprosentti + 2 prosenttiyksikköä. Jos palkan ennakonpidätys on alle 20 %, tuen ennakonpidätys tehdään vähintään 20 %:n suuruisena, jollet hae veroviranomaiselta muutosverokorttia kotihoidon tukea varten. Jos saat kotihoidon tuen lisäksi palkkaa tai muuta verotettavaa etuutta, kuten vanhempainpäivärahaa, tuen ennakonpidätys tehdään lisäprosentin mukaan, jos et hae muutosverokorttia

Muutosverokortti

Jos tuesta tehtävä ennakonpidätys tuntuu liian pieneltä tai suurelta, tarkista ennakonpidätysprosentti veroprosenttilaskurilla osoitteessa www.vero.fi/verolaskuri.

Tarvittaessa voit hakea muutosverokortin osoitteessa www.vero.fi/verokortti. Verohallinto toimittaa pyydettäessä muutosverokortin suoraan Kelaan.

Lähdeverokortti

Jos käytät lähdeverokorttia, toimita verokortti Kelaan itse. Lähdeverokorttia käyttää ulkomailla asuva tai sieltä muuttava.

Portaikkoverokortti

Jos käytät lähdeverokorttia tai portaikkoverokorttia, toimita verokortti mihin tahansa Kelan toimistoon itse. Portaikkoverokortissa veroprosentti kasvaa sitä mukaa kuin tuloja vuoden mittaan kertyy. Lähdeverokorttia käyttää ulkomailla asuva tai sieltä muuttava.

Viimeksi muokattu 30.5.2014
Sivu päivitetty 6.3.2014