Asiakas nousee ulos taksista

Kuljetuspalvelujen tuottajat

Näiltä sivuilta löytyy kuljetuspalveluntuottajille suunnattua tietoa matkakustannusten korvaamisesta sairausvakuutuslain mukaan.

Valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajilta perittävistä enimmäishinnoista 29.6.2016/570

Liikenne- ja viestintäministeriö on antanut uuden Valtioneuvoston asetuksen taksiliikenteen kuluttajilta perittävistä enimmäishinnoista. Uusi asetus tuli voimaan 1.7.2016.

Asetuksen enimmäishinnat on vahvistettu verottomina. Taksarakenne on pääosin samanlainen kuin edellinen taksa. Korotuksia tuli ajomatkamaksuihin, odotusmaksuun ja lentokenttälisään. Taksiliikenteen perusmaksut ja muut lisämaksut pysyvät ennallaan, eikä uusia lisämaksuja oteta käyttöön.

Lisämaksujen osalta tarkennuksia tuli porrasvetolisään ja paarilisään.

Porrasvetolisää voi nyt periä Kelan korvaamissa matkoissa myös avustettaessa asiakasta talon ulkoportaikossa.

Aiempi maininta luhtitaloista poistui asetuksesta. Asetuksen tekstissä ei ole tarkempaa määrittelyä portaikolle. Porrasaskelmien määrää koskeva linjaus Kelan korvaamissa matkoissa on sovittu yhdessä Liikenne- ja viestintäministeriön kanssa. Portaikolla tarkoitetaan vähintään neljää (4) porrasaskelmaa Kelan korvaamissa matkoissa.

Paarilisää koskevat muutokset tulevat voimaan porrastetusti eli 1.1.2017 tai sen jälkeen muutoskatsastettavilla autoilla tehdyistä paarikuljetuksista voidaan periä paarilisää vain, jos auto täyttää Liikenteen turvallisuusviraston 25 helmikuuta 2016 antamassa paariautojen erityisvaatimuksia koskevassa suosituksessa (TRAFI/18841/03.04.03.00/2013 1(3) 25.2.2016) tarkoitetut vaatimukset. Ennen vuotta 2017 muutoskatsastetut autot voivat periä paarilisää myös vuoden vaihteen jälkeen.

Viimeksi muokattu 17.2.2017
Sivu päivitetty 19.10.2012