Lapsen syntymä

Kela-kortti postitetaan lapselle automaattisesti, kun hän on saanut henkilötunnuksen ja nimen. Nämä tiedot Kela saa suoraan väestötietojärjestelmästä, ja kortti on valmis postitettavaksi viiden päivän kuluessa tietojen saapumisesta. Lapsella voi olla kerrallaan vain yksi voimassa oleva Kela-kortti.

Lue lisää lapsiperheelle maksettavista etuuksista Lapsiperheet-osiosta.

Lapsen syntymä voi vaikuttaa vanhempien muihin etuuksiin

Lapsen syntymä ja sen perusteella maksettavat etuudet voivat vaikuttaa muihin vanhempien saamiin etuuksiin. Laskureilla voit arvioida, paljonko etuuksien määrät muuttuvat.

Eläkkeensaajan asumistuki

Eläkkeensaajan asumistukeen ei ole enää oikeutta, kun tuensaajan kanssa asuu lapsi. Lapsen synnyttyä voit hakea yleistä asumistukea.

Kansaneläke

Kansaneläkkeeseen voidaan joissakin tilanteissa myöntää lapsikorotus seuraavan kuukauden alusta siitä, kun lapsi on syntynyt. Hae lapsikorotusta lomakkeella EV264.

Opintoraha

Jos saat vanhempainpäivärahan kanssa samanaikaisesti myös opintorahaa, vanhempainpäiväraha maksetaan vähimmäismääräisenä. Veronalaiset etuudet, kuten vanhempainpäivärahat ja lastenhoidon tuki, otetaan tulonasi huomioon opintotuen tulovalvonnassa.

Opintotuen asumislisä

Opiskelija siirtyy yleisen asumistuen piiriin lapsen synnyttyä. Ilmoita lapsen syntymästä ja hae yleistä asumistukea verkossa tai lomakkeilla OTm ja AT1.

Sairauspäiväraha

Sairauspäivärahaa ei makseta ajalta, jona saat vanhempainpäivärahaa.

Sotilasavustus

Sotilasavustus tarkistetaan lapsen syntymäpäivästä lukien. Tee tarkistus lomakkeella SA1.

Työmarkkinatuki ja peruspäiväraha

Työmarkkinatukeen ja peruspäivärahaan maksetaan lapsikorotus lapsen syntymäpäivästä lähtien. Ilmoita lapsen syntymästä seuraavassa työttömyysajan ilmoituksessa verkossa tai lomakkeella TT2. Työttömyysturvaa ei makseta ajalta, jona saat äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa.

Yleinen asumistuki

Yleisen asumistuen määrään vaikuttaa perheen koko. Tuki tarkistetaan lapsen syntymää seuraavan kuun alusta. Tee tarkistus verkossa tai lomakkeella AT1.

Verkkoasiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Jos täytät paperilomakkeen, voit postittaa sen mihin tahansa Kelan toimistoon.

Lisätietoja

Viimeksi muokattu 24.8.2017
Sivu päivitetty 19.10.2012