Kun tarvitset kuntoutusta

Kun tarvitset kuntoutusta, ota yhteyttä sinua hoitavaan lääkäriin, työterveyslääkäriisi tai Kelaan. Miettikää yhdessä lääkärin kanssa, onko kuntoutuksesta apua tilanteessasi. Tarvittaessa lääkäri laatii kuntoutustarpeestasi lausunnon ja ehdottaa kuntoutusta.

Lääkärinlausunnon pitää kertoa

  • mikä sairaus tai vamma sinulla on
  • työ- ja toimintakykysi ja sen rajoitukset
  • mitä kuntoutusta lääkäri siihen suosittaa
  • perustelut, miksi kuntoutus on sinulle tarpeellista
  • mitkä ovat kuntoutuksen tavoitteet
  • sairauden tai vamman todennäköinen kehitys.

Vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen tarvitaan lisäksi julkisessa terveydenhuollossa yhdessä kuntoutujan kanssa tehty kuntoutussuunnitelma.

Kuntoutuksen hakeminen Kelasta

Kun olet saanut lääkärinlausunnon (tai kuntoutussuunnitelman), voit hakea Kelasta kuntoutusta. Tarvittaessa voit kysyä Kelasta eri kuntoutusmahdollisuuksista. Voit myös varata Kelan kuntoutusasioiden palvelunumerosta 020 692 205 kuntoutushaastatteluajan.

Kuntoutukseen hakemisesta kerrotaan tarkemmin eri kuntoutusmuotojen kohdalla.

Kuntoutushakemuksen käsittely

Kelassa arvioidaan kuntoutustarpeesi hakemuksesi ja lääkärinlausunnon perusteella. Kelan asiantuntijalääkäri osallistuu tarpeenmukaisesti kuntoutusasiasi käsittelyyn. Saat postitse päätöksen siitä, onko kuntoutus myönnetty. Hakemuksesi käsittelytilanteen ja päätöksen näet myös Kelan asiointipalvelusta, jonne kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla.

Sairauden pitkittyessä Kela selvittää tarvittaessa kuntoutustarpeesi, kun sinulle on maksettu sairauspäivärahaa vähintään 60 arkipäivää eli noin 80 kalenteripäivää. Tarvitset kuitenkin myös kuntoutusta varten tehdyn lääkärintodistuksen, ennen kuin Kela voi käsitellä kuntoutushakemuksen.

Lisätietoja

Viimeksi muokattu 5.5.2017
Sivu päivitetty 19.10.2012