Siirry sisältöön

Kuntoutuksen yhteystiedot kuntoutuksen palveluntuottajille

Puhelinpalvelu kuntoutuksen palveluntuottajille

Viranomaislinja on Kelan palvelunumero kuntoutuksen palveluntuottajille. 

Viranomaislinja vastaa niihin kuntoutuspalveluntuottajien tiedusteluihin, jotka koskevat kuntoutuksen yleisiä myöntämisperusteita, hakemismenettelyä, asian käsittelyvaihetta tai laskutusmenettelyä. Viranomaislinjaa voi käyttää myös yksittäistä kuntoutujaa ja hänen asiaansa koskeviin tiedusteluihin ja ilmoituksiin. Palveluntuottajalla ei kuitenkaan ole oikeutta saada tietoja yksittäisen kuntoutujan päätöksestä ja sen perusteista.   

Lisätietoja viranomaislinjasta

Sähköpostiosoitteet kuntoutuksen palveluntuottajille

Kuntoutuksen palveluntuottajat lähettävät Kelan kuntoutuspalvelujen ryhmän ja kuntoutusryhmän ryhmäsähköpostilaatikkoihin kuntoutuspalveluihin liittyviä kysymyksiä ja toimintaansa koskevia tietoja.

Kaikki kuntoutusta koskevat kysymykset lähetetään alla kuvattuihin ryhmäsähköpostilaatikoihin eikä henkilökohtaisiin sähköpostiosoitteisiin.

Alla on lyhyesti nimetty käytössä olevat ryhmäsähköpostilaatikot ja jäljempänä kuvattu tarkemmat tiedot.

Kuntoutuspalvelujen toimeenpano 

Kelan kuntoutuspalvelujen toteutukseen liittyvät kysymykset sähköpostilaatikkoon Kuntoutuspalvelujenmuutokset(at)kela.fi.  Katso tarkemmat ohjeet kohdasta Lisätietoja sivun alalaidassa.

Standardit

Kelan kuntoutuksen standardeja ja niiden tulkintaa vaativat kysymykset sähköpostilaatikkoon Kuntoutuksenstandardit(at)kela.fi. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta Lisätietoja sivun alalaidassa.

Kuntoutuksen sopimuksenhallinta

Avo- ja laitosmuotoisia kuntoutuspalveluja koskevat muutostiedot ja muutoksia koskevat kysymykset sähköpostilaatikkoon Kuntoutuksensopimushallinta(at)kela.fi. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta Lisätietoja sivun alalaidassa.

Katso myös Kelan kuntoutuksen Yhteistyökumppaneiden sivuilta kohta Muutoksista ilmoittaminen > Laitos- ja avomuotoisiin kuntoutuspalveluihin liittyvistä muutoksista ilmoittaminen Kuntoutuspalvelujen ryhmään 

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapioita koskevat muutosilmoitukset lähetetään Kelan vakuutuspiirien yhteyshenkilöille, joiden osoitetiedot sekä ohjeet löytyvät kuntoutuksen Yhteistyökumppanien sivuilta kohdasta Muutoksista ilmoittaminen > Avoterapiapalveluihin (Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus) liittyvistä muutoksista ilmoittaminen vakuutuspiireihin.

Kuntoutuksen tulkkaus

Kuntoutuksen tulkkauksen toteuttamiseen liittyvät kysymykset sähköpostilaatikkoon Kuntoutuksentulkkaus(at)kela.fi. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta Lisätietoja sivun alalaidassa.

Tulkin tilaukseen liittyvät kysymykset sähköpostilaatikkoon vatu.kuntoutus(at)kela.fi. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta Lisätietoja sivun alalaidassa.

Psykoterapeutit

Kelan psykoterapeuttien hakuprosessiin ja pätevöitymiseen liittyvät kysymykset sähköpostilaatikkoon Psykoterapeutit(at)kela.fi . Katso lisää kohdasta ohje pätevyyden hakemiseen ja kohdasta Lisätietoja sivun alalaidassa.

Kelan kuntoutusjärjestelmän tekniset kysymykset

Kelan kurssijärjestelmän tekniikkaan, palveluntuottajahakuun ja KATSO-tunnisteeseen liittyvät kysymykset sähköpostilaatikkoon teosku_jarjestelmat(at)kela.fi. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta Lisätietoja sivun alalaidassa.

AKVA tuloksellisuuden raportointi

Palveluntuottajien ja kuntoutujien AKVA-raportoinnin Kelan tietojen toimittamiseen, tuloksellisuuden raportoinnin käyttöliittymään ja mittareihin liittyvät kysymykset sekä lisätietopyynnöt sähköpostilaatikkoon tulos(at)kela.fi. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta Lisätietoja sivun alalaidassa.

Kehittämishankkeet

Kelan kehittämishankkeisiin liittyvät kysymykset sähköpostilaatikkoon kuntoutushanke(at)kela.fi. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta Lisätietoja.

Lisätietoja

Tarkemmat ohjeet sähköpostilaatikoista (pdf)