Näin haet kuntoutus- tai sopeutumisvalmennuskurssille

  1. Täytä ja tulosta hakemus Harkinnanvarainen kuntoutus (KU 132) tai Vaativa kuntoutus (KU 104).
  2. Liitä kuntoutushakemukseen B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys, josta selviää kuntoutuksen perusteena oleva sairaus tai vamma ja toimintakyky, suositeltu kuntoutus ja sen perustelut sekä tavoitteet.
    • Kun haet ammatilliselle kuntoutuskurssille, liitä mukaan kopiot koulu- ja työtodistuksista tarpeen mukaan.
    • Kun haet vaativaan lääkinnälliseen kuntoutus- tai sopeutumisvalmennuskurssille, liitä mukaan voimassa oleva kuntoutussuunnitelma, ellei se jo ole Kelassa.
  3. Postita hakemus liitteineen Kelaan. Liitteet voit lähettää myös verkkoasiointipalvelun viestit-toiminnon kautta.

Tietoa siitä, kuinka kauan hakemusten käsittely Kelassa yleensä kestää, löydät Käsittelyajat ja tiedustelut -sivulta.

Toimita kuntoutushakemus liitteineen Kelaan hyvissä ajoin ennen kuntoutuksen alkamista. Jos haet kurssille, jossa kurssin järjestäjä tekee esivalinnan voit toimittaa hakemuksen ja liitteet myös suoraan järjestäjälle.

Hakemuksesi käsitellään Kelan toimistossa ja saat siihen kirjallisen päätöksen. Näet kuntoutuksestasi tehdyn päätöksen myös Kelan asiointipalvelussa, jonne kirjaudut pankkitunnuksillasi.

Lue lisää

Viimeksi muokattu 20.4.2017
Sivu päivitetty 19.10.2012