Korvauksen määrä

Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa valtioneuvoston asetuksella vahvistetun enimmäismäärän mukaan. Enimmäiskorvaus on usein pienempi kuin terapeutin perimä palkkio, joten voit joutua maksamaan osan kuluistasi itse.

Enimmäiskorvausmäärät kuntoutuspsykoterapiassa 1.1.2016 e
Yksilöterapia  57,60
Vanhempien ohjaus  57,60
Ryhmäterapia  42,05
Vanhempien ohjaus  42,05
Pari- ja perheterapia/tunti  63,91
Pari ja perheterapia/1,5 tuntia  95,87
Kuvataide- tai musiikkiterapia yksilöterapiana (16–25-vuotiaille) 57,60
Vanhempien ohjaus  57,60
Kuvataide- tai musiikkiterapia ryhmäterapiana (16–25-vuotiaille)  42,05
Vanhempien ohjaus 42,05
Kuntoutuspsykoterapiapalaute  22,71
Kuntoutuspyskoterapiapalaute (psykiatri) 34,84

 

Viimeksi muokattu 14.4.2016
Sivu päivitetty 9.12.2015