Nuoren kuntoutusraha

Nuoren kuntoutusrahaa maksetaan opiskelun tai muun työelämään tähtäävän kuntoutuksen ajalta. Nuoren kuntoutusrahan määrä vastaa vuodesta 2017 alkaen takuueläkkeen määrää.

Voit saada nuoren kuntoutusrahaa, jos

  • olet 16–19-vuotias
  • työkykysi tai mahdollisuutesi valita ammatti tai työ on heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi
  • tarvitset erityisiä tukitoimia, jotta voit opiskella tai osallistua muuhun työllistymistä edistävään kuntoutukseen (esim. työkokeilu tai -harjoittelu)
  • sinulle on laadittu kotikunnassa henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma (KHOPS) opiskelun tai muun kuntoutuksen ajalle.

Jos kuntoutuksesi on opiskelua, Kela selvittää samalla oikeutesi ammatilliseen kuntoutukseen koulutuksen ajalta (2017 alkaen).

Opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma sekä lääkärinlausunto

Saadaksesi kuntoutusrahaa sinulla tulee olla kotikunnassasi laadittu henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma. Kunnassa suunnitelman laatija voi olla esimerkiksi sosiaalityöntekijä tai opetusalan ammattilainen. Suunnitelma laaditaan yhdessä huoltajasi ja tarvittaessa myös muiden asiantuntijoiden kanssa.

Suunnitelmasta tulee ilmetä tiedot ammatillisen kuntoutumisen mahdollisuuksista ja tavoitteista. Siinä tulee myös esittää suunnitelma opiskelun järjestämisestä ja toteuttamisesta. Suunnitelmaa tarkistetaan ja täsmennetään kuntoutusrahakauden aikana. Kela seuraa suunnitelman toteutumista.
Lisäksi tarvitset hakemustasi varten B-lääkärinlausunnon, josta käy ilmi, miten terveydentilasi vaikuttaa työkykyysi ja ammatinvalintaasi.

Toimita opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma sekä B-lääkärinlausunto Kelaan.

Määrä ja maksaminen

Nuoren kuntoutusraha on vuodesta 2017 alkaen samantasoinen kuin takuueläke.

Nuoren kuntoutusrahan vähimmäismäärä on 30,41 euroa arkipäivältä vuonna 2017. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin. Arkipyhiä ei lasketa arkipäiviksi. Palkkatulo ei vähennä kuntoutusrahan määrää. Nuoren kuntoutusraha on veronalaista tuloa.

Kuntoutuspäätöksen ja kuntoutuksen väliseltä ajalta sekä kuntoutusjaksojen välissä kuntoutusraha maksetaan yleensä 20 % pienempänä.

Voit saada nuoren kuntoutusrahaa omavastuuajan jälkeen enintään sen kuukauden loppuun, jolloin täytät 20 vuotta. Jos silloin on meneillään kuntoutusjakso (esim. koulutus), saat kuntoutusrahaa kuntoutusjakson tai koulutuksen päättymiseen asti.

Lue lisää

Viimeksi muokattu 10.5.2017
Sivu päivitetty 1.1.2016