Nuoren kuntoutusraha alle 20-vuotiaalle

Nuoren kuntoutusraha myönnetään 16–19-vuotiaalle nuorelle, kun

  • nuoren työkyky tai mahdollisuudet valita ammatti ja työ ovat heikentyneet sairauden tai vamman vuoksi
  • nuori tarvitsee erityisiä tukitoimia opiskelussa tai muussa kuntoutuksessa
  • nuoren kuntoutus perustuu kotikunnassa laadittuun henkilökohtaiseen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelmaan (KHOPS).

Opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma

Saadaksesi kuntoutusrahaa sinulla tulee olla kotikunnassasi laadittu henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma. Suunnitelma laaditaan yhdessä huoltajasi kanssa ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa.

Suunnitelmasta tulee ilmetä tiedot nuoren ammatillisen kuntoutumisen mahdollisuuksista ja tavoitteista sekä suunnitelma opiskelun järjestämisestä ja toteuttamisesta. Suunnitelmaa tarkistetaan ja täsmennetään kuntoutusrahakauden aikana.

Sinun tulee toimittaa opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma kuntoutusrahahakemuksen yhteydessä Kelaan. Suunnitelman toteutumista seurataan.

Katso hakuohjeet kohdasta Hakeminen.

Nuoren kuntoutusrahan maksaminen

Kuntoutusrahasi on vähintään 23,93 euroa arkipäivältä. Kuntoutuspäätöksen ja kuntoutuksen väliseltä ajalta sekä kuntoutusjaksojen välissä kuntoutusraha maksetaan yleensä 20 % alennettuna.

Nuoren kuntoutusrahaa maksetaan omavastuuajan jälkeen enintään sen kuukauden loppuun, jolloin täytät 20 vuotta. Jos silloin on meneillään kuntoutusjakso, esim. koulutus, saat kuntoutusrahaa kuntoutusjakson tai koulutuksen päättymiseen asti.

Eläke tai vammaistuki nuorelle?

Kela tukee vammaisten ja pitkäaikaisesti sairaiden itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua. Kela voi myöntää alle 16-vuotiaan vammaistukea ja 16-vuotta täyttäneen vammaistukea. Alle 20-vuotiaalle työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää vasta, kun on selvitetty, ettei ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksia ole tai jos ammatillinen kuntoutus on sairauden vuoksi keskeytynyt tai päättynyt tuloksettomana. Tutustu eri tukimuotojen esimerkkeihin ja määriin.

Viimeksi muokattu 28.12.2015
Sivu päivitetty 1.1.2016