ASLAK- kurssit

Hakeminen

Kelalla on mahdollisuus käynnistää uudelleen kaikki 31.8.2015 jälkeen alkavaksi suunnitellut peruutetut ASLAK-kurssit. Kelan kuntoutuspalvelujen ryhmä on tiedustellut palveluntuottajilta heidän mahdollisuuksiaan käynnistää uudelleen perutut ASLAK-kurssit, siten, että kurssit alkavat ASLAK-sopimuksen voimassa olon aikana (31.12.2015 mennessä).

Palveluntuottajat ovat olleet yhteydessä hakijatahoihin (työterveyshuollot/työnantajat ja liitot). Ne kurssit, jotka ovat palveluntuottajan ja hakijatahon mielestä mahdollista käynnistää vuoden 2015 aikana, näkyvät Kelan nettisivuilla osoitteessa www.kela.fi/kuntoutuskurssihaku. Kuntoutusten uudelleen käynnistäminen ei koske harkinnanvaraista TYK-kuntoutusta.

Kuntoutuksen sisältö

ASLAK-kurssi on aina ryhmämuotoista kuntoutusta. ASLAK-kurssi toteutetaan laitos- tai avomuotoisena kuntoutuksena tai niiden yhdistelmänä. Kursseja järjestetään joko lyhyt- tai pitkäkestoisena. Laitos- ja avomuotoisen kurssin yhdistelmän toteutustapa sovitaan hakijatahon, palveluntuottajan ja Kelan kanssa suunnittelupalaverissa.

Suunnittelu

Kuntoutujat voivat olla samasta työpaikasta tai eri työpaikoista tai samalta ammattialalta. Kurssi voi olla siten työpaikka- ja/tai ammattialakohtainen. ASLAK-kuntoutukseen liittyy olennaisesti työpaikan, työterveyshuollon, kuntoutuslaitoksen ja Kelan välinen yhteistyö. Näin tuetaan kurssille osallistujan yksilöllistä kuntoutumisprosessia.

Kurssin rakenne muodostuu alkujaksosta, kurssijaksosta(-ista), yhteistyöpäivästä ja loppujaksosta sekä mahdollisesta yhdestä työpaikkakäynnistä. Yhteistyöpäivä toteutetaan yhdellä kurssijaksolla.

Alueellisissa työpaikkakohtaisissa kursseissa kurssipäiväohjelmaan sisältyy aina alkujakson yhteistyökokous.

Lyhytkestoinen kurssi

Kuntoutus kestää 10–12 vuorokautta, ja siihen kuuluu alkujakso, kurssijakso(t), yhteistyöpäivä ja loppujakso. Lisäksi on mahdollisuus järjestää yksi työpaikkakäynti. Kurssi toteutetaan kahdeksan kuukauden sisällä sen alkamisesta.

Pitkäkestoinen kurssi

Kuntoutus kestää 20–22 vuorokautta, ja siihen kuuluu alkujakso, kurssijaksot, yhteistyöpäivä ja loppujakso. Lisäksi on mahdollisuus järjestää yksi työpaikkakäynti. Kurssi toteutetaan noin vuoden sisällä sen alkamisesta.

Kurssin kestoon, sisältöön ja jaksotukseen vaikuttavat kuntoutujan, työpaikan, ammattialan ja työterveyshuollon esille nostamat tarpeet.

Kursseilla käsiteltäviä teemoja/aihealueita työstetään jaksojen välille annettavien tehtävien avulla. Välitehtävät tukevat kuntoutumista.

ASLAK info (pdf, 57 kt)
ASLAK suunnittelukokouksen muistio 2012 (pdf, 21 kt)

Lisätietoja

Viimeksi muokattu 8.4.2016
Sivu päivitetty 19.10.2012