Lääkärinlausunnot ja -todistukset

Potilaat voivat saada Kelasta korvausta sairauden aiheuttamista kuluista,  kuten lääkkeistä, ansionmenetyksestä sairauden ajalta tai sairaan lapsen hoitamisen ajalta. Lisäksi Kela järjestää potilaille kuntoutusta ja antaa tukea toimeentuloon kuntoutuksen aikana.  Kela tukee myös vammaisten ja pitkäaikaisesti sairaiden potilaiden itsenäistä selviytymistä ja elämää.  Lääkärinlausuntoa tai -todistusta tarvitaan etuuksien hakemista varten.

Potilaan tarvitsemat lääkärinlausunnot ja -todistukset Kelan etuuksien hakemista varten

Lääkärinlausuntoa tarvitaan todistamaan, että potilaalla on lääkärin toteama sairaus tai vamma.

  • A-todistus (SV6): sairauspäivärahatodistus, jolla ilmoitetaan lyhytaikaisesta työkyvyttömyydestä. (sairauspoissaolotodistus. Yleensä voidaan kirjoittaa enintään 2kk).
  • Lääkärinlausunto B (SV7): yksityiskohtainen selvitys potilaan sairaudesta, sen ennusteesta ja kuntoutustarpeesta esimerkiksi pitkäaikaista sairauspoissaoloa, eläkettä, kuntoutusta, kuntoutuspsykoterapiaa sekä työssäjatkamisen mahdollisuuksien selvittämistä varten. Käytetään myös lääkekorvausoikeuden ja ruokavaliokorvauksen hakemiseen.
  • Lääkärinlausunto C (EV 256): selvitys sairauden vaikutuksesta potilaan pitkäaikaiseen toimintakykyyn sekä siitä aiheutuvaan avun, ohjauksen ja valvonnan tarpeeseen. Käytetään vammaistuen tai eläkettä saavan hoitotuen hakemiseen.
  • Kuntoutussuunnitelma (KU 207): laaditaan julkisessa terveydenhuollossa vaikeavammaisen henkilön kuntoutusetuuksia ja palveluja haettaessa.
  • D-todistus (SV 10): sairaan lapsen erityishoitorahaan tarvittava lääkärinlausunto.
  • Erityisäitiysrahatodistus (SV 97): työterveyslääkärin kirjoittama lausunto työssä tai työolosuhteissa olevasta vaarasta sikiön kehitykselle ja raskaudelle.

Ohjeita lääkärinlausuntojen laadintaan

Löydät tarkemmat ohjeet lausuntojen laatimiseksi Lääkäriliiton verkkosivuilta.

Minkä lausunnon tai todistuksen kirjoitan?

Työkykyyn liittyvät etuudet

Vammaisetuudet

Kuntoutusetuudet

Lääkekorvaukset

Sairaan lapsen hoitoon liittyvä etuus

Raskauden aikaiset todistukset

  • Erityisäitiysraha: Työterveyslääkärin tai työolosuhteet tuntevan lääkärin lausunto lomakkeella SV97.

Jos Sinulla on kysyttävää Kelan etuuksista tai lääkärinlausunnoista, ota yhteyttä lääkärilinjalle.

Muita hyödyllisiä linkkejä:

Viimeksi muokattu 17.8.2017
Sivu päivitetty 3.7.2015