Siirry sisältöön

Lääkeyritysten neljännesvuosi-ilmoitukset - Usein kysytyt kysymykset

Mitkä valmisteet kuuluvat lääkevaihtoon?

Fimea julkaisee luettelon keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista 4 kertaa vuodessa (ks. aikataulu).

Huomaathan, että kaikki hintailmoitusmenettelyyn kuuluvat valmisteet löytyvät lääkkeiden hintalautakunnan julkaisemasta luettelosta (luettelo viitehintajärjestelmän ja lääkevaihdon ilmoitusmenettelyyn kuuluvista valmisteista).

Mitkä valmisteet kuuluvat hintailmoitusmenettelyyn?

Lääkkeiden hintalautakunta julkaisee luettelon hintailmoitusmenettelyyn kuuluvista lääkevalmisteista 4 kertaa vuodessa (ks. aikataulu). Luettelo sisältää:

 • valmisteet, jotka kuuluvat pelkkään lääkevaihtoon
 • valmisteet, jotka kuuluvat viitehintajärjestelmään ja lääkevaihtoon
 • valmisteet, jotka ovat ns. siirtymäkaudella.

Valmiste ei kuulu hintailmoitusmenettelyyn. Milloin siitä on tehtävä ilmoituksia ja minne?

Valmiste ei sisälly lääkkeiden hintalautakunnan julkaisemaan luetteloon (luettelo viitehintajärjestelmän ja lääkevaihdon ilmoitusmenettelyyn kuuluvista valmisteista).

Valmiste kuuluu hintailmoitusmenettelyyn. Milloin siitä on tehtävä ilmoituksia ja minne?

Valmiste sisältyy lääkkeiden hintalautakunnan julkaisemaan luetteloon (luettelo viitehintajärjestelmän ja lääkevaihdon ilmoitusmenettelyyn kuuluvista valmisteista).

 • Tee valmisteesta hintailmoitus Kelalle 4 kertaa vuodessa (ks. aikataulu). Ilmoittamasi hinta tulee voimaan vuosineljänneksen alussa (1.1., 1.4., 1.7., 1.10.).
  • Jos valmiste kuuluu viitehintajärjestelmään, etkä tee hintailmoitusta, valmisteen korvattavuus päättyy vuosineljänneksen alussa.

Fimean julkaisemassa luettelossa on virheellistä tietoa yritykseni valmisteesta, miten toimin?

Ilmoita tarvittavat korjaukset/täydennykset Fimealle viikon kuluessa luettelon julkaisemisesta (ks. aikataulu ja Fimean lomakkeet).

Mistä tiedän kuuluuko yritykseni valmiste viitehintajärjestelmään?

Löydät viitehintajärjestelmään kuuluvat valmisteet lääkkeiden hintalautakunnan julkaisemasta luettelosta (luettelo viitehintajärjestelmän ilmoitusmenettelyyn kuuluvista valmisteista). Hila julkaisee luettelon 4 kertaa vuodessa (ks. aikataulu).

Valmiste kuuluu viitehintajärjestelmään. Mitä se tarkoittaa?

Valmisteesta on tehtävä hintailmoitus Kelalle 4 kertaa vuodessa. Hintailmoitus tulee tehdä riippumatta siitä, muuttuuko valmisteen hinta vai ei. Jos hintailmoitusta ei tehdä, valmisteen korvattavuus päättyy vuosineljänneksen alussa.

 • Viitehintajärjestelmään kuuluvasta lääkevalmisteesta voidaan maksaa korvaus korkeintaan valmisteelle määritellystä viitehinnasta. Apteekin tulee vaihtaa viitehintaa kalliimpi lääke viitehintaiseen tai sitä edullisempaan valmisteeseen. Lääkkeen ostaja voi kieltää lääkevaihdon, mutta silloin hän ei saa korvausta viitehinnan ylittävästä hinnan osuudesta.

Valmiste kuuluu pelkkään lääkevaihtoon, mutta ei viitehintajärjestelmään. Mitä se tarkoittaa?

Valmiste on joko ei-korvattava tai sellainen korvattava valmiste, jonka lääkevaihtoryhmään ei sisälly yhtään korvattavaa rinnakkaisvalmistetta, rinnakkaistuontivalmistetta tai rinnakkaisjakeluvalmistetta. Valmisteen korvattavuus säilyy, vaikka valmisteesta ei tehtäisi hintailmoitusta.

 • Valmisteet, joista tehdään hintailmoitus Kelalle aikataulun mukaisesti ovat mukana hintaputkien määrittelyssä.
 • Apteekin tulee vaihtaa hintaputken ylärajaa kalliimpi lääkevalmiste sellaiseen, joka hinnaltaan on hintaputken sisällä. Jos lääkkeen ostaja kieltää korvattavan valmisteen vaihtamisen edullisempaan, hän saa kuitenkin korvauksen lääkkeen koko hinnasta.

Onko hintailmoitus tehtävä, vaikka valmisteen hinta ei muuttuisi?

Hintailmoitusmenettelyyn kuuluvasta valmisteesta tulee tehdä hintailmoitus riippumatta siitä, muuttuuko valmisteen hinta vai ei. Jos viitehintajärjestelmään kuuluvasta valmisteesta ei tehdä hintailmoitusta, valmisteen korvattavuus päättyy vuosineljänneksen alussa.

Onko hintailmoitus tehtävä myös ei-korvattavista valmisteista?

Fimea laatii ja ylläpitää luetteloa keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista. Hintailmoitusmenettelyyn kuuluvat myös ne ei-korvattavat valmisteet, jotka sisältyvät em. luetteloon.

Mitä tietoja hintailmoituksella ilmoitetaan?

Hintailmoituksella ilmoitat valmisteen tukkuhinnan ja tiedon saatavuudesta. Tukkuhinnan tulee olla se hinta, joka valmisteella on voimassa tulevan vuosineljänneksen alussa. Voit ilmoittaa saatavuudeksi ’kyllä’, jos valmiste on saatavilla hintailmoituksen tekohetkellä ja koko tulevan vuosineljänneksen ajan. Voit myös ilmoittaa viitehintajärjestelmään kuuluvan valmisteen siirtämisestä pois korvausjärjestelmästä.

Voinko muuttaa aiemmin tekemääni hintailmoitusta?

Voit muuttaa aiemmin tekemääsi hintailmoitusta aikataulun mukaiseen viimeiseen ilmoittamispäivään klo 16.15 saakka.

Valmiste ei näy lääkeyritysten asiointipalvelussa, mitä teen?

Tarkista lääkkeiden hintalautakunnan julkaisemasta luettelosta, kuuluuko valmiste hintailmoitusmenettelyyn (luettelo viitehintajärjestelmän ja lääkevaihdon ilmoitusmenettelyyn kuuluvista valmisteista). Jos valmiste kuuluu menettelyyn, ilmoita asiasta sähköpostitse osoitteeseen laakevaihto (at) kela.fi. Kela tarkistaa, minkä vuoksi valmiste ei näy asiointipalvelussa ja korjaa tietoja tarvittaessa.

Haluan irtisanoa valmisteen korvattavuuden seuraavan vuosineljänneksen alusta lukien, miten toimin?

Jos valmiste kuuluu viitehintajärjestelmään:

 • Tee hintailmoitus Kelaan ja ilmoita siinä valmisteelle vahvistettua enimmäistukkuhintaa korkeampi tukkuhinta. Merkitse lisäksi täppä kohtaan ’Valmiste siirretään pois korvausjärjestelmästä’.

Jos valmiste ei kuulu viitehintajärjestelmään:

 • Et voi irtisanoa korvattavuutta hintailmoituksen yhteydessä. Toimita lääkkeiden hintalautakunnalle irtisanomisilmoitus viimeistään 3 kuukautta ennen haluttua irtisanomisajankohtaa.

Valmiste ei ole markkinoilla, eikä sillä ole hintaa, mutta se kuuluu viitehintajärjestelmään. Miten toimin?

Tee valmisteesta hintailmoitus Kelalle 4 kertaa vuodessa (ks. aikataulu). Ellet tee hintailmoitusta, valmisteen korvattavuus päättyy vuosineljänneksen alussa. Voit ilmoittaa valmisteen tukkuhinnaksi nolla (0,00). Saatavuustiedoksi on tällöin ilmoitettava ’ei’.