Lääkärinlausunnot lääkkeiden ja kliinisten ravintovalmisteiden korvausoikeutta varten

Tulostettava ohje asiakkaalle korvausoikeuden hakemisesta (pdf, 34 kt) (kts.tiedote)

Lääkärinlausunto kirjoitetaan Kelan vahvistamalle lomakkeelle SV 7 (B-lääkärinlausunto). Lausunnossa tulee ilmoittaa ne seikat, joilla on merkitystä korvausoikeuden ratkaisemisessa.

Lausunnon tulee yleensä olla potilasta pitkäaikaisesti hoitavan lääkärin antama ja tarvittaessa sen tulee perustua erikoissairaanhoidon yksikön tai erikoislääkärin tutkimuksiin. Lausunnosta tulee käydä ilmi, perustuvatko siinä esitetyt tiedot lääkärin omiin tutkimuksiin vai erikoislääkärin tai erikoissairaanhoidon yksikön tutkimustuloksiin.

Kelan päätöksissä annetaan yksityiskohtaisemmat ohjeet jokaisesta sairaudesta ja rajoitetusti korvattavasta lääkeaineesta. Yksityiskohtaisia ohjeita ei kuitenkaan anneta, jos diagnoosin ja lääkehoidon arvion edellytetään perustuvan erikoislääkärin tai erikoissairaanhoidon toimintayksikön tutkimuksiin.

Kelan päätösten mukaiset lääketieteelliset edellytykset ja erillisselvitykset

Sairauden pitkäaikaisuus

Valtioneuvoston asetuksessa mainittu sairaus ja lääkityksen aloittaminen eivät vielä sellaisenaan aina oikeuta lääkkeen erityiskorvaukseen vaan sairauden tulee olla lain tarkoittama vaikea ja pitkäaikainen. Tietyissä sairauksissa, kuten astma ja kohonnut verenpaine, sairauden pitkäaikaisuuden arviointi voi olla vaikeaa. Vaikka lääkitys aloitetaan, erityiskorvattavuus tulee kyseeseen vasta, kun sairaus on selvästi vaikea ja pitkäaikainen.

Potilas hakee oikeutta Kelasta

Lääkärinlausunto annetaan potilaalle, joka toimittaa lausunnon Kelaan tai työpaikkakassaan. Lääkäri voi myös sopia potilaan kanssa lääkärinlausunnon lähettämisestä suoraan Kelaan.

Asiakas saa korvausoikeuden ratkaisusta kirjallisen päätöksen. Päätöstä ei anneta tiedoksi hoitavalle lääkärille.

Erityiskorvaus voidaan maksaa lääkkeistä, jotka on ostettu sen jälkeen, kun B-lääkärinlausunto on toimitettu Kelaan. Rajoitetun peruskorvauksen osalta hakuaika on 6 kuukautta lääkkeen ostopäivästä lukien.

Merkintä Kela-korttiin

Kun korvausoikeus on myönnetty, asiakkaalle lähetetään uusi Kela-kortti, johon on merkitty korvausoikeuden numero. Apteekki saa suorakorvaustietojen kyselypalvelusta ajantasaiset tiedot myönnetyistä uusista korvausoikeuksista.

Kuvallinen Kela-kortti voidaan tilata vain, jos asiakkaalla on ennestään voimassa oleva kuvallinen Kela-kortti. Halutessaan asiakas voi saada sairausvakuutustiedot myös poliisin myöntämään henkilökorttiin, jolloin korttia voi käyttää Kela-kortin tavoin.

Viimeksi muokattu 19.04.2013
Sivu päivitetty 19.10.2012