Lääkärinlausunto korvausoikeuden hakemista varten

Tiettyjen sairauksien hoidossa käytettävien lääkkeiden ja kliinisten ravintovalmisteiden korvaamiseen tarvitaan Kelan myöntämä korvausoikeus.

Lääkärinlausunto B

Asiakas hakee korvausoikeutta lääkärin kirjoittamalla B-lääkärinlausunnolla (SV 7). Lääkärinlausunto annetaan asiakkaalle, joka toimittaa lausunnon Kelaan tai työpaikkakassaan. Lääkäri voi myös sopia asiakkaan kanssa lääkärinlausunnon lähettämisestä suoraan Kelaan.

Korvausoikeuden myöntämisen edellytykset

Korvausoikeus voidaan myöntää, jos Kelan päätöksen mukaiset edellytykset ja erillisselvitykset täyttyvät

Valtioneuvoston asetuksessa (25/2013) mainittu sairaus ja lääkityksen aloittaminen eivät vielä sellaisenaan aina oikeuta lääkkeen erityiskorvaukseen vaan sairauden tulee olla sairausvakuutuslain tarkoittama vaikea ja pitkäaikainen.

Ratkaisu korvausoikeudesta

Asiakas saa ratkaisusta kirjallisen päätöksen. Jos korvausoikeus myönnetään, asiakkaalle lähetetään uusi Kela-kortti, johon on merkitty korvausoikeuden numero.

Päätöstä korvausoikeudesta ei anneta tiedoksi hoitavalle lääkärille.

Korvaus lääkkeestä

Asiakas saa suorakorvauksen apteekissa, kun apteekki tarkistaa asiakkaan tiedot Kelan suorakorvaustietojen kyselypalvelusta. Palvelu sisältää ajantasaiset tiedot asiakkaan korvausoikeuksista.   

Erityiskorvaus, rajoitettu erityiskorvaus ja korvaus kliinisistä ravintovalmisteista voidaan maksaa valmisteista, jotka on ostettu sen jälkeen, kun B-lääkärinlausunto on toimitettu Kelaan.

Rajoitettu peruskorvaus voidaan maksaa lääkkeistä, jotka on ostettu enintään 6 kuukautta ennen B-lääkärinlausunnon toimittamista Kelaan.

Reseptimerkintä

Eräiden lääkeaineiden korvausedellytysten täyttyminen osoitetaan lääkärin lääkemääräyksen kohtaan 'Perustelut' tekemällä merkinnällä.  

Lisätietoja

Viimeksi muokattu 9.2.2015
Sivu päivitetty 9.6.2014