Lääkeluettelot

Sairausvakuutuslain mukaiset luettelot

Kelan tulee pitää sairauksittain luetteloa rajoitetusti peruskorvattavista lääkevalmisteista, erityiskorvattavista lääkeaineista ja -valmisteista sekä korvattavista kliinisistä ravintovalmisteista (SVL 6 luku 27 §). Voit hakea kyseiset luettelot Kelan lääkehaku-palvelusta sairauden tai korvausnumeron perusteella. Lääkehaun tiedot perustuvat Kelan ylläpitämään lääketietokantaan, jota päivitetään kahden viikon välein.

Muut luettelot

Viimeksi muokattu 16.12.2014
Sivu päivitetty 19.10.2012