Lääkkeet mukaan Suomesta


Jos olet lähdössä tavanomaiselle lomamatkalle, voit ottaa Suomesta mukaan oleskeluaikana tarvitsemasi reseptilääkkeet. Ota kuitenkin huomioon maakohtaiset tullimääräykset, koska matkakohteella ja mahdollisilla läpikulkumailla voi olla henkilökohtaisten lääkkeiden maahantuontia koskevia rajoituksia. Selvitä siis hyvissä ajoin ennen matkaa maakohtaiset rajoitukset ja vaatimukset.

Kela voi korvata kerralla enintään kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavan lääkemäärän. Kerralla korvattava kolmen kuukauden lääkemäärä perustuu sairausvakuutuslakiin. Yli kolmen kuukauden lääkemäärän Kela voi korvata vain erityisestä syystä, esimerkiksi pitkän ulkomailla oleskelun takia.

Jos tarvitset matkallesi yli kolmen kuukauden reseptilääkkeet, maksa ne apteekissa ensin kokonaan ja hae jälkikäteen korvaus Kelasta. Hae korvausta täyttämällä Hakemus - Suomessa syntyneet lääkekustannukset (SV 178). Liitä mukaan apteekin laskelma lääkeostosta ja selvitys matkasi tarkoituksesta ja kestosta. Hae korvausta 6 kuukauden kuluessa lääkkeiden ostamisesta.

Jos olet lähdössä ulkomaille yli vuodeksi, selvitä Kelasta kuulutko ulkomailla oleskelusi aikana Suomen sairausvakuutukseen. Jos kuulut Suomen sairausvakuutukseen, voit hankkia reseptilääkkeitä korvattuna kuten tavanomaiselle lomamatkalle.

Reseptit matkalle mukaan

Selvitä hyvissä ajoin ennen matkaa lääkkeiden maakohtaiset tuontirajoitukset ja dokumenttivaatimukset. Resepti ei välttämättä aina riitä dokumentiksi, vaan joissakin maissa edellytetään esim. tuontilupaa, tullille esittämistä tai lähtömaan viranomaisen antamaa todistusta.

Jos tarvitset reseptit mukaan matkalle, mutta reseptisi ovat sähköisiä (eResepti), voit ottaa matkalle mukaan jonkin seuraavista:

  • lääkärin tulostama potilasohje, jossa on lueteltu kaikki sinulle samalla kertaa määrätyt lääkkeet.
  • apteekista saatava yhteenvetotuloste.
  • yhteenveto, jonka voit itse tulostaa Kansallisen Terveysarkiston Omakanta palvelusta. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla.
  • voit myös tarvittaessa pyytää lääkäriltäsi paperiset lääkemääräykset.

Voit pyytää lääkäriltä myös sairautesi diagnoositietoja tai hoitokertomuksia. Joskus asiakirjojen käännättäminen englanniksi tai kohdevaltion kielelle voi olla järkevää.

Jos haluat ostaa reseptilääkkeitä muista EU-maista, sinun on pyydettävä lääkäriltäsi tähän tarkoitukseen Suomessa laadittu eurooppalainen lääkemääräys. Se kirjoitetaan yleensä lääkkeen vaikuttavan aineen nimellä.

  • Lääkemääräyksen vastavuoroinen tunnustaminen ei toistaiseksi koske Eta-valtioita (Norja, Islanti ja Liechtenstein) tai Sveitsiä, jotka voivat kuitenkin oman kansallisen lainsäädäntönsä perusteella hyväksyä myös Suomessa kirjoitetun reseptin.

Eurooppalaisen lääkemääräyksen voimassaoloaika toisessa EU-maassa määräytyy aina kyseessä olevan maan kansallisen lainsäädännön mukaan.

  • Suomessa lääkemääräykset ovat voimassa vuoden laatimispäivästä lukien

Matkalla huomioitavaa

Jos otat reseptilääkkeitä matkalle mukaan Suomesta, selvitä, onko kohdevaltio rajoittanut lääkkeiden maahantuontia esimerkiksi tiettyihin määriin. Voit kysyä asiaa esimerkiksi valtion Suomessa sijaitsevasta suurlähetystöstä tai konsulaatista tai kohdemaassa olevasta Suomen suurlähetystöstä tai konsulaatista.

Huomioi lääkkeiden säilyvyys ja säilytyslämpötila matkan aikana. Esimerkiksi insuliini säilytetään kylmässä, mutta se ei saa jäätyä. Siksi se kuljetetaan lennoilla käsimatkatavaroissa. Jos lääkkeesi on säilytettävä kylmässä, selvitä etukäteen, onnistuuko se matkakohteessa. Lääkkeen valmistaja tuntee parhaiten sen, miten valmiste säilyy poikkeusoloissa.

Jos lääkepakkaus rikkoutuu, katoaa, varastetaan tai menee pilalle väärin säilytettynä, Kela ei korvaa tilalle ostettua lääkepakkausta.

Takaisin Suomeen

Palatessasi Suomeen voit tietyin rajoituksin tuoda lääkkeitä omaan käyttöösi. Tullin sivuilla voit perehtyä lääkkeiden tuontirajoituksiin, jotka on määritelty Suomen laissa.

Lisätietoja

Viimeksi muokattu 26.11.2015
Sivu päivitetty 1.1.2015