Määrä

Saat lääkekorvausta vasta, kun alkuomavastuusi on täyttynyt. Alkuomavastuu on 50 euroa kalenterivuodessa.

Lääkekorvauksia maksetaan kolmessa korvausluokassa:

Katso lääkkeesi korvattavuus verkossa

Voit hakea tietoa Suomessa kaupan olevien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden hinnoista ja korvattavuuksista sekä keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista.

Lääkehaku
  • Peruskorvaus on 40 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta (joissain lääkkeissä on rajoitettu peruskorvaus).
  • Alempi erityiskorvaus on 65 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta.
  • Ylempi erityiskorvaus on 100 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta 4,50 euron lääkekohtaisen omavastuun ylittävältä osalta.

Kun lääkkeesi ei kuulu viitehintajärjestelmän piiriin, Kela maksaa korvauksen lääkkeen myyntihinnasta.

Lääkkeiden lisäksi korvausta maksetaan:

  • Pitkäaikaisen ihotaudin hoitoon määrätyistä korvattavista perusvoiteista (40 % perusvoiteen hinnasta)
  • Korvattavista kliinisistä ravintovalmisteista (40 % tai 65 % valmisteen hinnasta).

Perusvoiteet ja kliiniset ravintovalmisteet eivät kuulu viitehintajärjestelmään, joten korvaus maksetaan aina valmisteen myyntihinnasta.

Viitehintajärjestelmä

Kun lääkkeesi kuuluu viitehintajärjestelmän piiriin, korvaus lasketaan enintään lääkkeen viitehinnasta. Jos lääkkeesi myyntihinta on viitehintaa korkeampi etkä halua vaihtaa lääkettäsi edullisempaan valmisteeseen, maksat omavastuuosuuden lisäksi lääkkeen viitehinnan ylittävän osuuden. Tämä viitehinnan ylittävä osuus ei kerrytä alkuomavastuuta eikä vuosiomavastuuta (lääkekattoa). Viitehintaa edullisemmista lääkkeistä korvaus maksetaan lääkkeen myyntihinnasta.

Jos lääkkeen määrääjä kieltää lääkevaihdon lääketieteellisistä tai hoidollisista syistä reseptiin tekemällään merkinnällä, Kela maksaa korvauksen lääkkeen myyntihinnasta.

Lääkkeiden hintalautakunta määrittelee viitehintaryhmät, ryhmiin sisällytettävät valmisteet ja viitehinnat vuosineljänneksittäin lääkeyritysten hintailmoitusten perusteella. Viitehintakaudet vaihtuvat tammikuun, huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun alussa. Viitehinta pysyy koko viitehintakauden samana. Sen sijaan lääkkeen myyntihinta voi muuttua kahden viikon välein.

Voit kysyä apteekista tai katsoa lääkehausta, kuuluuko lääkkeesi viitehintajärjestelmään ja mikä sen viitehinta on. Lääkehakupalvelusta näet myös lääkkeesi korvattavuuden.

Viimeksi muokattu 13.1.2016
Sivu päivitetty 1.1.2016