Siirry sisältöön

Lainmuutos 1.8.2016 - vaikutus yksityisen hoidon tukeen

Mikä muuttuu 1.8.2016?

 • Hoitorahan suuruus määräytyy sen mukaan, kuinka laaja varhaiskasvatusoikeus lapsella on
 • Lapsen varhaiskasvatusoikeus määräytyy lapsen vanhempien tai muiden huoltajien tilanteen mukaan
 • Kela selvittää vain niiden lasten varhaiskasvatusoikeuden joista maksetaan yksityisen hoidon tukea
 • Vaikka kunta ei rajaisi lapsen varhaiskasvatusoikeutta, Kela myöntää yksityisen hoidon tuen samalla tavalla kaikkien lasten osalta riippumatta siitä, missä kunnassa lapsi asuu
 • Kela tarkistaa kaikki yksityisen hoidon tuet 1.8.2016

Mikä ei muutu?

Muutoksella ei rajoiteta lapsen hoitopäivän pituutta yksityisessä hoidossa. Perhe voi esimerkiksi sopia lapsen kokopäiväisestä hoidosta yksityisessä päivähoitopaikassa, mutta Kela maksaa yksityisen hoidon tuen sen mukaan, kuinka laaja varhaiskasvatusoikeus lapsesta on.

Hoitorahan määrä 1.8.2016

Yksityisen hoidon tuen hoitorahan määrä on joko 63,93 €/kk tai 173,74 €/kk sen mukaan, onko lapsella oikeus varhaiskasvatukseen 20 tuntiin viikossa vai enemmän.

Yksityisen hoidon tuen hoitoraha on pienempi (63,93 e/kk), jos

 • lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen 20 tuntia viikossa. Tällöin lapsen vanhemmat tai toinen heistä on koko päivän kotona. Syynä voi olla esimerkiksi toisen lapsen hoito tai työttömyys
 • lapsi on perusopetuslain mukaisessa esiopetuksessa tai perusopetuksessa ja hänellä on lisäksi oikeus viikoittain yli 20 tunnin varhaiskasvatukseen

Yksityisen hoidon tuen hoitoraha on suurempi (173,74 e/kk), jos

 • lapsella on oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen. Tällöin lapsen vanhemmat ovat kokoaikatyössä, opiskelevat päätoimisesti, ovat päätoimisia yrittäjiä tai työllistyvät kokoaikaisesti omassa työssä.
 • lapsella on oikeus 20 viikkotuntia laajempaan varhaiskasvatukseen. Tällöin lapsen vanhemmat ovat työssä joko osa-aikaisesti tai väliaikaisesti, osallistuvat työllistymistä edistävään palveluun, kuntoutukseen tai muuhun vastaavaan toimeen siten, että lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta enemmän kuin 20 tuntia viikossa.
 • lapsella on kunnan päätöksellä todettu tarve kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen. Näissä tilanteissa varhaiskasvatustarpeen syynä voi olla esim. lapsen kehitys ja tuen tarve, perheen olosuhteet tai muu lapsen etu.

Yksityisen hoidon tuen hoitorahaan ei ole lainkaan oikeutta, jos

 • lapsella ei ole esiopetuksen ja perusopetuksen lisäksi oikeutta varhaiskasvatukseen.

Hoitolisän määrä

Tulosidonnainen hoitolisän määrä puolittuu, jos lapsesta maksetaan pienempää hoitorahaa.

Tarvitseeko päivähoidon tuottajan tehdä jotakin lain muutoksen vuoksi?

Sinun ei tarvitse tehdä mitään erityistä lainmuutoksen vuoksi, mutta ota kuitenkin huomioon, että Kelan osuus hoitomaksusta voi muuttua. Tee hoitosopimus tai työsopimus perheen kanssa kuten ennenkin. Kelaa varten täytät WH2 lomakkeen.  Kela maksaa yksityisen hoidon tukea ja perhe maksaa hoitomaksun ja tuen erotuksen.