Lapsilisän määrä

Lapsilisän määrä lapsiluvun mukaan euroa / kuukaudessa
1. lapsilisään oikeutetusta lapsesta 104,19
2. lapsilisään oikeutetusta lapsesta 115,13
3. lapsilisään oikeutetusta lapsesta 146,91
4. lapsilisään oikeutetusta lapsesta 168,27
Jokaisesta seuraavasta lapsilisään oikeutetusta lapsesta 189,63

Lapsilisän määrä kasvaa lapsiluvun mukaan. Määrään vaikuttavat ne lapset, joista on oikeus saada lapsilisää. Korotukset voidaan laskea vain silloin, kun kaikki lapsilisät myönnetään samalle henkilölle

Esimerkki: Perheeseen kuuluu 3-, 4-, ja 15-vuotiaat lapset. Vanhempi saa lapsilisää kahdesta nuorimmaisesta ja 15-vuotiaalle maksetaan lapsilisä hänelle itselleen. Tällöin vanhemmalle maksetaan lapsilisä kahden lapsen mukaan.

Ahvenanmaalla lapsilisää rahoittaa Ahvenanmaan maakuntahallitus. Myös Ahvenanmaalla asuvat hakevat lapsilisän Kelasta.

Korotus lapsilisään

Saat lapsilisään korotusta, jos et ole avoliitossa tai avioliitossa. Saat korotusta 48,55 euroa kuukaudessa jokaisesta luonasi asuvasta, lapsilisään oikeutetusta lapsesta. Korotuksen saa, vaikka lasten vanhemmilla olisi yhteishuoltajuus. Lapsilisän korotus myönnetään muutosta seuraavan kuukauden alusta tai enintään 6 kuukautta takautuen.

Viimeksi muokattu 12.12.2014
Sivu päivitetty 19.10.2012