Lapsilisän määrä

Lapsilisän määrä lapsiluvun mukaan euroa / kuukaudessa
1. lapsilisään oikeutetusta lapsesta 95,75
2. lapsilisään oikeutetusta lapsesta 105,80
3. lapsilisään oikeutetusta lapsesta 135,01
4. lapsilisään oikeutetusta lapsesta 154,64
Jokaisesta seuraavasta lapsilisään oikeutetusta lapsesta 174,27

Lapsilisän määrä kasvaa lapsiluvun mukaan. Määrään vaikuttavat ne lapset, joista on oikeus saada lapsilisää. Korotukset voidaan laskea vain silloin, kun kaikki lapsilisät myönnetään samalle henkilölle

Esimerkki: Perheeseen kuuluu 3-, 4-, ja 15-vuotiaat lapset. Vanhempi saa lapsilisää kahdesta nuorimmaisesta ja 15-vuotiaalle maksetaan lapsilisä hänelle itselleen. Tällöin vanhemmalle maksetaan lapsilisä kahden lapsen mukaan.

Ahvenanmaalla lapsilisää rahoittaa Ahvenanmaan maakuntahallitus. Myös Ahvenanmaalla asuvat hakevat lapsilisän Kelasta.

Korotus lapsilisään

Saat lapsilisään korotusta, jos et ole avoliitossa tai avioliitossa. Saat korotusta 48,55 euroa kuukaudessa jokaisesta luonasi asuvasta, lapsilisään oikeutetusta lapsesta. Korotuksen saa, vaikka lasten vanhemmilla olisi yhteishuoltajuus. Lapsilisän korotus myönnetään muutosta seuraavan kuukauden alusta tai enintään 6 kuukautta takautuen.

Lisätietoja

Viimeksi muokattu 18.12.2014
Sivu päivitetty 1.1.2015