Lapsille ja nuorille

Lapset

 • Kela järjestää sopeutumisvalmennus- ja perhekursseja, joissa lapsi ja hänen perheenjäsenet tai muut läheiset voivat saada tukea sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan elämäntilanteeseen. Myös narkolepsiaa sairastaville on omia kursseja.
 • Lapsi voi saada myös moniammatillista yksilökuntoutusta kuntoutuslaitoksissa. Näitä ovat esimerkiksi aistivammojen, tuki- ja liikuntaelin sekä reumasairaiden kuntoutuspalvelut. Moniammatillisen yksilökuntoutuksen tulee perustua sen hetkiseen kuntoutustarpeeseen.
 • Kela järjestää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta lapselle, jolla on sairauteen tai vammaan liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite, joka aiheuttaa huomattavia vaikeuksia osallistumisessa ja suoriutumisessa kotona, päiväkodissa tai koulussa. Lääkinnällinen kuntoutus voi kuntoutuskurssien ja moniammatillisen yksilökuntoutuksen lisäksi toteutua:
  • fysioterapiana, erityismuodot: allas-, ratsastus- ja lymfaterapia
  • puheterapiana
  • toimintaterapiana, erityismuoto: ratsastusterapia
  • musiikkiterapiana
  • psykoterapiana, erityismuoto: kuvataideterapia
  • monimuototerapiana
  • neuropsykologisena kuntoutuksena
  • päiväkuntoutuksena.
 • Kela kehittää kuntoutusta erilaisilla hankkeilla ja tällä hetkellä lapsille suunnattuja kuntoutuksia ovat lasten perhekuntoutus ja perhekuntoutuksen etämalli.

Nuoret

 • Kela tarjoaa ammatillisia kuntoutuspalveluja nuoren työ- ja ansiokyvyn tukemiseksi tai parantamiseksi taikka työkyvyttömyyden estämiseksi. Palveluja ovat esimerkiksi työkokeilu, koulutuskokeilu, työhönvalmennus ja ammatilliset kuntoutuskurssit.
 • Kun sairaus tai vamma haittaa selviytymistä opinnoista, opiskelun helpottamiseksi voidaan myöntää apuvälineitä (esim. lukutelevisio, piste- ja isonäyttöjä sekä atk-laitteistoja).
 • 16-19-vuotiaalle nuorelle voidaan kuntoutuksen ajaksi myöntää nuoren kuntoutusrahaa.
 • Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa 16-67 -vuotiaille. Kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on tukea ja parantaa nuoren työ- ja opiskelukykyä. Kuntoutuksella turvataan työelämässä pysyminen tai sinne siirtyminen, työhön paluu tai opintojen edistyminen. Alle 16-vuotiaiden terapiasta vastaa julkinen terveydenhuolto.
 • Nuori voi saada myös moniammatillista yksilökuntoutusta kuntoutuslaitoksessa. Näitä ovat esimerkiksi aistivammojen, tuki- ja liikuntaelin sekä reumasairaiden kuntoutusjaksot. Moniammatillisen yksilökuntoutuksen tulee perustua sen hetkiseen kuntoutustarpeeseen.

Lue lisää

Viimeksi muokattu 20.12.2016
Sivu päivitetty 19.10.2012