Lasten kotihoidon tuki

Lastensuojelulain (683/83) perusteella huostaanotetun lapsen osalta tuen maksaminen lakkaa, kun lapsen hoito ja kasvatus on järjestetty kodin ulkopuolella (laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 19 §)

Asiakasmaksulain perusteella

Lasten kotihoidon tuki voidaan maksaa kunnalle AML 14 §:n nojalla silloin, kun kunta on järjestänyt tuen saajalle laitoshoitoa.

Kunta voi periä ja nostaa tuen saajalle tulevan kotihoidon tuen siltä ajalta, jonka laitoshoito kestää. Jos myös lapsi on kunnan järjestämässä laitos- tai perhehoidossa, tukioikeus lakkaa, jos hoito kestää yli kolme kuukautta.

Kunta voi vaatia myönnetyn lasten kotihoidon tuen maksua itselleen tekemällä AML 14 §:n mukaisen maksuvaatimuksen. Maksuvaatimuksen on oltava Kelassa vähintään kaksi viikkoa ennen tuen maksupäivää. Tuen maksupäivä on kuukauden viimeinen pankkipäivä.

Kunta voi tehdä AML:n 14 §:n mukaisen maksuvaatimuksen sähköisesti verkkoasiointipalvelussa (Sosiaalitoimen etuustietopalvelu).

Maksuvaatimuksen voi tehdä myös vapaamuotoisesti kirjallisesti, jolloin siitä on ilmettävä

 • etuudensaajan tiedot (nimi ja henkilötunnus)
 • säännös mihin vaatimus perustuu
 • sosiaalihuollon toimielimen tiedot, jolle tuki halutaan maksettavaksi
 • asiaa hoitavan henkilön nimi ja puhelinnumero
 • aika, jota vaatimus koskee
 • allekirjoitus.

Toimeentulotukilain perusteella

Kunta voi tehdä maksuvaatimuksen, jos se on myöntänyt lasten kotihoidon tuen hakijalle toimeentulotukea kokonaan tai osaksi odotettavissa olevaa etuutta vastaan TOTUL 23 §:n nojalla.  

Kunnan tulee ilmoittaa lasten kotihoidon tuen maksuvaatimuksestansa Kelalle vähintään kaksi viikkoa ennen lasten kotihoidon tuen säännönmukaista maksupäivää. Kunta voi tehdä maksuvaatimuksen sähköisesti verkkoasiointipalvelussa (Sosiaalitoimen etuustietopalvelu).

Maksuvaatimuksen voi tehdä myös vapaamuotoisesti kirjallisesti, jolloin siitä on ilmettävä

 • lasten kotihoidon tuen hakija/lapsen vanhempi (nimi ja henkilötunnus)
 • mihin säännökseen maksuvaatimus perustuu
 • sen sosiaalihuollon toimielimen tiedot, jolle tuki halutaan maksettavaksi
 • kuka asiaa hoitaa, nimi ja puhelinnumero
 • aika, jota maksuvaatimus koskee
 • allekirjoitus.

Esimerkki

Asiakas hakee lasten kotihoidon tukea 15.9.2013 alkaen. Hakemus on saapunut Kelaan 1.9.2013. Kela ratkaisee hakemuksen 9.10.2013, jolloin tuen maksupäivä on 31.10.2013. Kunta on tehnyt maksuvaatimuksen TOTUL 23 §:n mukaan 1.10.2013, jolla se hakee kotihoidon tuen maksamista itselleen ajalta 15.9.–31.10.2013. Koko 31.10.2013 maksuun lähtevä erä maksetaan kunnalle maksuvaatimuksen mukaisesti.

Lasten kotihoidon tuen maksaminen kunnalle voi perustua seuraaviin säännöksiin:

Viimeksi muokattu 5.11.2014
Sivu päivitetty 22.8.2013