Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiatarjouskilpailussa sopimuskaudelle 2015–2018 käytössä olevat liitteet ja lomakkeet

Avotarjouskilpailujen tarjouspyynnöt päivitetään tarjouskilpailun avauduttua Avoterapiahankinnat sopimuskaudelle 2015–2018 sivulle.

Yksilöterapiat / Individuell terapi

Liite 1

Bilaga 1

Kelan avoterapiastandardi, vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat, 1.1.2015 alkaen (pdf, 571 kt)

FPA:s standard för terapi i öppen vård, terapi inom krävande medicinsk rehabilitering, gäller från 1.1.2015 (pdf, 440 kt)

Liite 2

Bilaga 2

Pisteytysmuistio, yksilöterapiat (pdf, 88 kt)

Poängsättningspromemoria, individuell terapi (pdf, 89 kt)

Liite 3

Bilaga 3

Sopimusluonnos, yksilöterapiat (pdf, 83 kt)

Utkast till avtal, individuell terapi (pdf, 139 kt)

Lomakkeet

Blanketter

KU 136 Koontilomake, vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapiat

KU 136r Samlingsblankett, individuell terapi inom krävande medicinsk rehabilitering

 

KU 115 Selvitys tiloista, laitteista, välineistä ja terapian toteuttamisesta

KU 115r Utredning om serviceproducentens lokaler, utrustning och redskap och om hur terapin genomförs

 

KU 116 Selvitys fysio-, puhe- ja toimintaterapeutin pätevyydestä

KU 116r Utredning om fysio-, tal- och ergoterapeutbehörighet

 

KU 122 Hintatarjous, vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapiat

KU 122r Prisanbud, individuell terapi inom krävande medicinsk rehabilitering

 

KU 124 Selvitys neuropsykologin, musiikki- ja psykoterapeutin pätevyydestä

KU 124r Utredning om neuropsykolog-, musikterapeut- och psykoterapeutbehörighet

 

KU 125 Tarjoajaa ja palvelua koskevat kelpoisuusehdot, vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapiat

KU 125r Behörighetsvillkor för anbudsgivaren och servicen, individuell terapi inom krävande medicinsk rehabilitering

Ryhmäterapia, monimuotoryhmäterapia ja päiväkuntoutus / Gruppterapi, multidisciplinär gruppterapi och dagrehabilitering

Liite 1        

Bilaga 1

Kelan avoterapiastandardi, vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat, 1.1.2015 alkaen (pdf, 571 kt)

FPA:s standard för terapi i öppen vård, terapi i öppen vård för personer med svår funktionsnedsättning, gäller från 1.1.2015 (pdf, 440 kt)

Liite 2

Bilaga 2

Pisteytysmuistio ryhmäterapia (pdf, 96 kt)

Poängsättningspromemoria gruppterapi (pdf, 85 kt)

Liite 3

Bilaga 3

Pisteytysmuistio monimuotoryhmäterapia (pdf, 86 kt)

Poängsättningspromemoria multidisciplinär gruppterapi (pdf, 86 kt)

Liite 4

Bilaga 4

Pisteytysmuistio päiväkuntoutus (pdf, 86 kt)

Poängsättningspromemoria dagrehabilitering (pdf, 85 kt)

Liite 5

Bilaga 5

Sopimusluonnos ryhmäterapia, monimuotoryhmäterapia ja päiväkuntoutus (pdf, 33 kt)

Utkast till avtal om gruppterapi multidisciplinär gruppterapi och dagrehabilitering för personer med svår funktionsnedsättning (pdf, 34 kt)

Lomakkeet

Blanketter

KU 137 Koontilomake, vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapia, monimuotoryhmäterapia ja päiväkuntoutus

KU 137r Samlingsblankett, gruppterapi, multidisciplinär gruppterapi och dagrehabilitering inom krävande medicinsk rehabilitering

 

KU 115 Selvitys tiloista, laitteista, välineistä ja terapian toteuttamisesta

KU 115r Utredning om lokaler, utrustning och redskap och om hur terapin genomförs

 

KU 116 Selvitys fysio-, puhe- ja toimintaterapeutin pätevyydestä

KU 116r Utredning om fysio-, tal- och ergoterapeutbehörighet

 

KU 133 Hintatarjous, vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapia, monimuotoryhmäterapia ja päiväkuntoutus

KU 133r Prisanbud, gruppterapi, multidisciplinär gruppterapi och dagrehabilitering inom krävande medicinsk rehabilitering

 

KU 124 Selvitys neuropsykologin, musiikki- ja psykoterapeutin pätevyydestä

KU 124r Utredning om neuropsykolog-, musikterapeut- och psykoterapeutbehörighet

 

KU 135 Tarjoajaa ja palvelua koskevat kelpoisuusehdot, vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapia, monimuotoryhmäterapia ja päiväkuntoutus

KU 135r Behörighetsvillkor för anbudsgivaren och servicen, gruppterapi, multidisciplinär gruppterapi och dagrehabilitering inom krävande medicinsk rehabilitering

 

Viimeksi muokattu 1.3.2017
Sivu päivitetty 8.1.2016