Lapsiperheet

Nimi Tunnus Kuvaus Lomake
Hakemus - Eläkkeensaajan lapsikorotus EV 264 Lomakkeella haetaan lapsikorotusta eläkkeeseen sekä lapsikorotuksen tarkistusta. Lataa
Todistus opiskelusta lapseneläkkeen hakemista varten EV 289 Oppilaitoksen selvitys opiskelusta lapseneläkkeen hakemista varten (liite 18-20-vuotiaan opiskelijan lapseneläkehakemukseen) Lataa
Hakemus - Erityishoitoraha SV 89 Lomakkeella haetaan päivärahaa, kun vanhempi on joutunut jäämään pois työstään hoitaakseen sairasta/vaikeasti sairasta lastaan ja ei saa tältä ajalta palkkaa. Lataa

Tee hakemus verkossa
Selvitys - Lasten yksityisen hoidon tuki - Päivähoidon tuottaja WH 2 Tämän lomakkeen täyttää yksityinen päivähoidon tuottaja. Lataa

Tee selvitys verkossa
Hakemus - Joustava hoitoraha/Osittainen hoitoraha WH 9 Haettaessa joustavaa tai osittaista hoitorahaa vanhemman/vanhempien lyhentäessä työaikaansa alle 3-vuotiaan lapsen taikka pienen koululaisen hoidon vuoksi. Lataa

Tee hakemus verkossa
Tietoa eläkkeenhakijalle ETK/Kela 7007o Ohjeita eläkkeiden hakemiseen Lataa
Ohjeita liitteen U täyttämiseen ETK/Kela 7110o Ohjeita liitteen U (Asuminen ja työnteko ulkomailla) täyttämiseen Lataa
Hakemus - Elatusapuvelan maksuvapautus LC 1 Hakemus elatusvelvollisen maksukyvyttömyydestä johtuvan takautumissaatavan perimättä jättämiseksi Lataa
Hakemus - Lapsilisä LL 1 Hakemus lapsilisää varten. Lomakkeella voi hakea lapsilisää ja/tai lapsilisän yksinhuoltajakorotusta. Lataa

Tee hakemus verkossa
Hakemus - Äidin vanhempainetuudet SV 9 Lomakkeella haetaan äidin vanhempainetuuksia lapsen syntymän tai adoptiolapseksi ottamisen perusteella. Lomakkeella äiti voi hakea äitiysrahaa, vanhempainrahaa, osittaista vanhempainrahaa, erityisäitiysrahaa, äitiysavustusta, lapsilisää ja adoptiotukea. Lataa

Tee hakemus verkossa
Työnantajan hakemus – Vanhempainpäiväraha-ajan vuosilomakustannukset tai perhevapaakorvaus SV 18 Lomakkeella työnantaja hakee korvausta vanhempainpäiväraha-ajalta työntekijälle maksamastaan lomapalkasta tai lomakorvauksesta sekä korvausta vanhemmuudesta aiheutuvista perhevapaakustannuksista. Lataa

Tee hakemus verkossa
Hakemus - Isän vanhempainetuudet SV 29a Lomakkeella haetaan isän vanhempainetuuksia lapsen syntymän tai adoptiolapseksi ottamisen perusteella. Lomakkeella lapsen isä tai äidin puoliso voi hakea esim. isyysrahaa ja vanhempainrahaa. Lataa

Tee hakemus verkossa
Työnantajan ilmoitus erityisäitiysrahaa varten SV 96 Lomakkeella työnantaja ilmoittaa työntekijän työhön liittyvästä vaaratekijästä ja työstä poissaolosta. Lomake tarvitaan erityisäitiysrahan käsittelyä varten. Lataa

Tee ilmoitus verkossa
Hakemus - Lasten kotihoidon tuki - Lasten yksityisen hoidon tuki WH 1 Lomakkeella haetaan tukea lapsen hoidon järjestämiseksi muussa kuin kunnallisessa päivähoidossa. Lataa

Tee hakemus verkossa
Muutosilmoitus - Lastenhoidon tuki WH 12 Lomakkeella ilmoitetaan hoitolisään vaikuttavat muutokset ja perheen tulot ja vähennykset. Lataa
Selvitys liikamaksusta Y 14 Lomakkeella voit antaa selvityksen liikamaksuun johtaneista syistä ja taloudellisesta tilanteestasi ennen takaisinperintäpäätöksen antamista. Lataa
Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta Y 17 Työnantaja täyttää. Työnantaja ilmoittaa työstäpoissaoloajan palkan ja tarvittaessa edeltävän 6 kuukauden palkan päivärahan määrän laskemista varten. Lataa

Tee ilmoitus verkossa
Ehdotus takaisinmaksusta Y 81 Lomakkeella tehdään ehdotus takaisinperinnän takaisinmaksusta. Lataa
Ilmoitus – Tilinumeron muutos – Henkilöasiakas Y 121 Lomakkeella Kelan henkilöasiakas ilmoittaa uuden tilinumeronsa Kelaan. Lataa

Tee ilmoitus verkossa
Hakemus - Lapseneläke 18–20-vuotiaalle opiskelijalle E 292 Lomakkeella haetaan lapseneläkettä 18–20-vuotiaalle opiskelijalle. Lataa
Hakemus - Lapseneläke ETK/Kela 7005 Lomakkeella haetaan Kelan maksamaa lapseneläkkeen perusmäärää, täydennysmäärää ja koululaiseläkettä sekä työeläkelakien mukaista lapseneläkettä. Lataa
Asuminen ja työnteko ulkomailla (Liite U) ETK/Kela 7110 Lomakkeella ilmoitetaan asuminen ja työnteko ulkomailla. Lataa
Hakemus - Alle 16-vuotiaan vammaistuki EV 258 Lomakkeella haetaan alle 16-vuotiaan vammaistukea. Samalla lomakkeella haetaan myös määräajaksi myönnetyn alle 16-vuotiaan vammaistuen jatkoa. Lataa
Kunnan esitys lapsilisän maksamisesta LL 2 Lomakkeella kunta esittää lapsilisän maksamista kunnan sosiaalihuollon toimielimelle tai muulle henkilölle kuin lapsen vanhemmalle, kun lapsi on sijoitettu laitos- tai perhehoitoon tai kyseessä on muu erityisen painava syy. Lataa
Hakemus - Elatustuki LU 1 Lomakkeella haetaan elatustukea. Lataa

Tee hakemus verkossa
Liite - Lastenhoidon tuet - Yrittäjän tuloselvitys Y 8 Liite lastenhoidon tuen hakemukseen. Tämän lomakkeen täyttävät ne hakijat ja hakijan perheenjäsenet, joilla on yrittäjätuloja. Lataa