Ammatillinen kuntoutus

Nimi Tunnus Kuvaus Lomake
Suostumuslomake, Kela/TE-toimisto KU 4 Lomakkeella asiakas ilmoittaa suostumuksensa Kelan ja TE-toimiston rekistereihin tallennettujen tietojen luovuttamisesta edellä mainittujen toimijoiden kesken. Lataa
Suostumus - Kuntoutuksen hyötyä koskeva raportointi KU 5 Kuntoutuja antaa suostumuksensa osallistua kuntoutuksen hyötyä koskevaan raportointiin ja raportointitietojen viemiseen tuloksellisuuden raportoinnin rekisteriin. Lataa
Suostumus - Osallistuminen etäkuntoutuskokeiluun KU 6 Lomaketta käytetään Kelan kuntoutuksessa, kun tarvitaan asiakkaan suostumus siihen, että myönnetty kuntoutus toteutetaan etäkuntoutuksena. Lataa
Hakemus - Ammatillinen kuntoutus KU 101 Lomakkeella haetaan Kelan ammatillista kuntoutusta Lataa
Kuntoutuslasku (kuntoutuja) KU 204 Kuntoutuja laskuttaa lomakkeella kuntoutuskustannuksista. Lataa
Työkykykysymykset - Tuloksellisuuden seurantatiedot Kelalle AKV 1 Lomaketta käytetään ammatillisen kuntoutuksen tuloksellisuuden mittauksessa ja raportoinnissa. Käytetään kuntoutuspalveluissa, joissa palveluntuottaja raportoi Kelalle tuloksellisuudestaan palvelustandardien mukaisesti. Lataa
Hakemus - Apuvälineet KU 103 Lomakkeella haetaan Kelan kuntoutuksena järjestettäviä apuvälineitä. Lataa
Liite - Kuntoutushakemus, Elinkeinotuki KU 105 Lomaketta KU 105 käytetään lomakkeen KU 101 liitteenä. Lataa
Vieraan kielen tulkkauksen tarve kuntoutuksessa – Kuntoutushakemuksen liite KU 106 Lomaketta käytetään tilanteissa, joissa Kela selvittää kuntoutujan tai kuntoutukseen osallistuvan omaisen tulkkaustarvetta. Asiakas kirjaa lomakkeelle kielet, joita hän pystyy kuntoutusasioissa käyttämään. Tämän jälkeen Kela ratkaisee tulkin tarpeen. Lataa
Jatkohakemus - Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus KU 140 Lomakkeella haetaan työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen jatkamista. Lataa
KIILA-kuntoutuksen ammatillinen selvitys KU 200 Selvityslomakkeelle selvitetään työntekijän ja työpaikan ammatillista tilannetta. Työntekijä täyttää lomakkeen yhdessä esimiehensä kanssa. Lomake toimitetaan KU 101-hakemuksen liitteeksi. Lataa
Kuntoutuslasku (palveluntuottaja) KU 201 Kuntoutuspalveluntuottaja laskuttaa lomakkeella kuntoutuskustannuksia. Palveluntuottaja käyttää lomaketta tilityslomakkeen KU 206 liitteenä. Lataa
Tilitys kuntoutuskustannuksista, palveluntuottaja KU 206 Palveluntuottajat laskuttavat lomakkeella kuntoutukseen liittyviä kustannuksia. Lomakkeeseen liitetään yksittäisiä henkilöitä koskevat laskulomakkeet KU 203 ja KU 205. Lataa