Sairaanhoidon korvaukset

Nimi Tunnus Kuvaus Lomake
Ehdotus takaisinmaksusta Y 81 Lomakkeella tehdään ehdotus takaisinperinnän takaisinmaksusta. Lataa
Hakemus - Matkakorvaus SV 4 Lomakkeella haetaan korvausta matkakustannuksista, jotka ovat aiheutuneet sairaudesta, raskaudesta, synnytyksestä tai Kelan järjestämästä kuntoutuksesta. Lataa

Tee hakemus verkossa
Hakemus - Suomessa syntyneet sairaanhoitokustannukset SV 127 Lomakkeella haetaan korvausta Suomessa syntyneistä sairaanhoidon kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet sairaudesta, raskaudesta tai synnytyksestä. Lataa
Selvitys tapaturmasta SV 143 Selvitys tapaturmasta täytetään, jos haetaan korvausta tapaturman perusteella. Lataa
Hakemus - Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset SV 128 Lomakkeella haetaan korvausta ulkomailla syntyneistä sairaanhoidon kustannuksista. Lataa
Hakemus - Lupa saada hoitoa asuinvaltion ulkopuolella SV 129 Lomakkeella haetaan lupa saada hoitoa toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä. Käsittelyä varten tarvitaan tietoja ko. sairauden, sairaanhoidon tai toimenpiteen lääketieteellisistä perusteista. Lataa
Tilitys matkakustannuksista - valtakirjasopimusmenettelyssä / suorakorvausmenettelyssä SV 130 - Lataa
Tilitys Suomessa syntyneistä sairausvakuutuslain mukaisista sairaanhoitokustannuksista SV 131 Työnantajan, sosiaalihuollon toimielimen, muun tilityksen tekijän tilityslomake Lataa
Tilitys Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista suorakorvausmenettelyssä SV 132 Tilitys Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista suorakorvausmenettelyssä Lataa
Vakuutusyhtiön / työnantajan tilitys - Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset SV 133 Huom! Lomake on uudistettu 1.1.2014 lainmuutoksesta johtuen. Ennen 1.1.2014 syntyneet kustannukset korvataan kyseisenä ajankohtana voimassa olleen lainsäädännön mukaisesti. Lataa
Sairausvakuutetun Kela-korttihakemus SV 157 Lomakkeella haetaan uutta Kela-korttia kadonneen tilalle. Lataa
Hakemus - Eurooppalainen sairaanhoitokortti SV 193 Lomakkeella haetaan eurooppalaista sairaanhoitokorttia. Lataa

Tee hakemus verkossa
Lomakkeen SV 210, Selvitys ja korvaushakemus sairaankuljetuksesta, täyttöohjeita SV 210T - Lataa