Työttömät

Lomake Tunnus Kuvaus Sisältö
Hakemus - Työttömyysturva TT 1 Lomakkeella haetaan peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea. Lataa

Tee hakemus verkossa
Ilmoitus työttömyysajasta TT 2 Peruspäivärahan ja työmarkkinatuen saaja ilmoittaa lomakkeella työttömyysaikaa koskevat tiedot etuuden maksua varten. Lataa

Tee ilmoitus verkossa
Todistus työssäoloehdon selvittämistä varten - Työnantaja täyttää TT 4 Työnantaja täyttää. Todistuksella selvitetään Kelan peruspäivärahan työssäoloehtoon hyväksyttäviä työviikkoja. Työtuntien viikkoseuranta on välttämätöntä työssäoloehdon kertymisen ja täyttymisen toteamiseksi. Lataa
Ilmoitus poissaolosta TT 3 Lomakkeella palvelun järjestäjä ilmoittaa osallistujan poissaoloista Kelaan. Tarkastelujakso on kaksi viikkoa. Lataa
Palkkatodistus – Työttömyysturva - Työnantaja täyttää TT 10 Työnantaja täyttää. Todistuksella ilmoitetaan maksettu palkka soviteltua työttömyysetuutta varten. Lataa
Ehdotus takaisinmaksusta Y 81 Lomakkeella tehdään ehdotus takaisinperinnän takaisinmaksusta. Lataa
Selvitys liikamaksusta Y 14 Lomakkeella voit antaa selvityksen liikamaksuun johtaneista syistä ja taloudellisesta tilanteestasi ennen takaisinperintäpäätöksen antamista. Lataa
Selvitys - Vanhempien tulot - Työmarkkinatuki TT 1c Lomakkeella selvitetään työmarkkinatuen ja kotoutumistuen hakijan vanhempien tuloja. Lataa
Ilmoitus – Tilinumeron muutos – Henkilöasiakas Y 121 Lomakkeella Kelan henkilöasiakas ilmoittaa uuden tilinumeronsa Kelaan. Lataa

Tee ilmoitus verkossa
Perimisilmoitus ETK/Kela 7301TPK - Lataa
Esitys etuuden maksamisesta kunnalle EV 241N Lomakkeella haetaan etuuden maksamista kunnalle tilanteessa, jossa etuuden maksaminen etuudensaajalle itselleen vaarantaa hänen tai hänen perheenjäsentensä toimeentulon. Lataa
Selvitys - Työmarkkinatuki - Tulot TT 1a Lomakkeella selvitetään työmarkkinatuen hakijan ja hänen puolisonsa/avopuolisonsa tuloja. Lataa
Selvitys työhistoriasta lisäpäiväoikeutta varten - Peruspäiväraha TT 6 Peruspäivärahan saajan vastauslomake. Lataa
Matka-avustuksen muutosilmoitus TT 9 Lomakkeella ilmoitetaan matka-avustuksen perusteena olevan työn päättymisestä tai keskeytymisestä. Lataa