Työnantajat

Nimi Tunnus Kuvaus Lomake
Ilmoitus - Osasairauspäiväraha SV 28 Lomakkeellla voi ilmoittaa työnantajan ja työntekijän tekemästä osa-aikaisen työn sopimisesta osasairauspäivärahaa varten. Lataa

Tee ilmoitus verkossa
Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta Y 17 Työnantaja täyttää. Työnantaja ilmoittaa työstäpoissaoloajan palkan ja tarvittaessa edeltävän 6 kuukauden palkan päivärahan määrän laskemista varten. Lataa

Tee ilmoitus verkossa
Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon kustannuksista SV 98a TTH Tällä lomakkeella työnantaja hakee korvausta työterveyshuollon kustannuksista; erilliset täyttöohjeet löytyvät lomakkeesta SV 101a TTH. Täytä hakemus verkossa, jos sinulla on y-tunnus ja Katso-tunniste. Lataa

Tee hakemus verkossa
Todistus työssäoloehdon selvittämistä varten - Työnantaja täyttää TT 4 Työnantaja täyttää. Todistuksella selvitetään Kelan peruspäivärahan työssäoloehtoon hyväksyttäviä työviikkoja. Työtuntien viikkoseuranta on välttämätöntä työssäoloehdon kertymisen ja täyttymisen toteamiseksi. Lataa
Työnantajan hakemus – Vanhempainpäiväraha-ajan vuosilomakustannukset tai perhevapaakorvaus SV 18 Lomakkeella työnantaja hakee korvausta vanhempainpäiväraha-ajalta työntekijälle maksamastaan lomapalkasta tai lomakorvauksesta sekä korvausta vanhemmuudesta aiheutuvista perhevapaakustannuksista. Lataa

Tee hakemus verkossa
Täyttöohjeita työnantajan korvaushakemukseen työterveyshuollon kustannuksista (lomake SV 98a TTH) SV 101a TTH Täyttöohjeita työnantajien työterveyshuollon korvaushakemuslomakkeen SV 98a TTH täyttämistä varten. (Vain tulostus) Lataa
Palkkatodistus – Työttömyysturva - Työnantaja täyttää TT 10 Työnantaja täyttää. Todistuksella ilmoitetaan maksettu palkka soviteltua työttömyysetuutta varten. Lataa
Työnantajan ilmoitus erityisäitiysrahaa varten SV 96 Lomakkeella työnantaja ilmoittaa työntekijän työhön liittyvästä vaaratekijästä ja työstä poissaolosta. Lomake tarvitaan erityisäitiysrahan käsittelyä varten. Lataa

Tee ilmoitus verkossa
Työnantajan ilmoitus työskentelystä ulkomailla Y 38T Työnantaja täyttää. Työnantaja ilmoittaa työntekijänsä työskentelystä ulkomailla, kun halutaan kuulua Suomen asumisperusteiseen sosiaaliturvaan ulkomailla oleskelun aikana. Lataa

Tee ilmoitus verkossa